TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-0

NetBeans IDE: วิธีการปรับขนาดอักษร

ขนาดของโค้ดในโปรแกรม NetBeans IDE ตามค่าเริ่มต้น อยู่ที่ 13 บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กเกินไป และอ่านลำบาก

Read more about NetBeans IDE: วิธีการปรับขนาดอักษร

Loading...