TH-JAVA Quick Start Java -22

#22 คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำ คืออะไร?

เราจะเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า “การทำซ้ำ” ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ SE-ED.com และจะปรากฏหน้านี้

Read More

TH-JAVA Quick Start Java -21

#21 การเขียนคำสั่ง ทำให้เกิดทางเลือก

คำว่า if แปลว่า “ถ้า” หลังจากการใช้คำสั่งนี้ จะตามมาด้วยเงื่อนไขเสมอ และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของเงื่อนไข จะมี 2 ค่าเท่านั้นคือ เป็นจริง (true) หรือ เท็จ (false)

Read More

TH-JAVA Quick Start Java -20

#20 คำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก คืออะไร?

มนุษย์สามารถเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ด้วยการตัดสินใจของตัวเอง

Read More

TH-JAVA Quick Start Java -19

#19 การสร้างเมธอด

ในตอนที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่า การสร้างเมธอดแบบพื้นฐานจะมี 4 แบบ หลัก ๆ คือ

1. เมธอด ไม่รับค่า และ ไม่คืนค่า

2. เมธอด ไม่รับค่า แต่ คืนค่า

3. เมธอด รับค่า และ คืนค่า

4. เมธอด รับค่า แต่ ไม่คืนค่า

Read More

TH-JAVA Quick Start Java -18

#18 เมธอดคืออะไร?

เมธอด (method) คือความสามารถของออบเจ็กต์ ที่เราออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ตอนเขียนโค้ดเพื่อสร้างคลาสขึ้นมา หลังจากที่เราสร้างออบเจ็กต์จากคลาสขึ้นมาแล้ว เราจะสามารถเรียกใช้เมธอดต่าง ๆ ที่เขียนเอาไว้ได้

Read More

Loading...