การเซ็ต JAVA_HOME และ System Variables

JAVA_HOME ก็คือตัวแปรตัวหนึ่งของระบบที่เราใช้งานอยู่ เราจะใช้อ้างอิงไปยังตำแหน่งของ JDK ที่ติดตั้งเอาไว้แล้ว เวลาเราต้องการเข้าถึง path นี้ ก็ไม่ต้องพิมพ์ path ยาว ๆ สามารถใช้ตัวแปร JAVA_HOME เพื่อชี้ไปยังตำแหน่งของ JDK ได้เลย ซึ่งมีขั้นตอนการเซ็ตค่า ดังนี้

 

ขั้นตอนการเช็ต JAVA_HOME

1. กดคีย์ลัด Windows + S เพื่อเปิดหน้าค้นหาขึ้นมา

TH-JAVA System Variables 1

ภาพที่ 1 แสดงการเปิดหน้าค้นหา

 

2. ค้นหาคำว่า Control panel

TH-JAVA System Variables 2

ภาพที่ 2 แสดงการค้นหา Control Panel

 

3. กด Enter ที่คีย์บอร์ด เพื่อเปิดหน้า Control Panel ขึ้นมา ให้คลิกที่ System

TH-JAVA System Variables 3

ภาพที่ 3 แสดงการคลิกที่ System

 

4. จากนั้นคลิกที่ Advanced system settings

TH-JAVA System Variables 4

ภาพที่ 4 แสดงการคลิกที่ Advanced system setting

 

5. จะปรากฏหน้าจอ System Properties ขึ้นมา ให้คลิกที่ Environment Variables

TH-JAVA System Variables 5

ภาพที่ 5 แสดงการคลิกที่ Environment Variables

 

6. จะปรากฏหน้าจอ Environment Variables ขึ้นมา มองไปที่ส่วนของ System Variables และคลิกที่ปุ่ม New

TH-JAVA System Variables 6

ภาพที่ 6 แสดงการคลิกปุ่ม New

 

7. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง New System Variable

ที่ Variable name: ตั้งชื่อว่า JAVA_HOME

ที่ Variable value: กำหนดเป็นเส้นทางชี้ไปที่ JDK ที่เราต้องการใช้งาน

TH-JAVA System Variables 7

ภาพที่ 7 แสดงการสร้างตัวแปรระบบใหม่

 

8. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK

TH-JAVA System Variables 8

ภาพที่ 8 แสดงการเพิ่มข้อมูล

 

9. เราก็จะได้ตัวแปร JAVA_HOME ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม OK

TH-JAVA System Variables 9

ภาพที่ 9 แสดงการคลิกปุ่ม OK

 

10. ลองเปิดโฟลเดอร์ใด ๆ ขึ้นมา

TH-JAVA System Variables 10

ภาพที่ 10 แสดงการเปิดโฟลเดอร์ใด ๆ ขึ้นมา

 

11. จากนั้นพิมพ์ %JAVA_HOME% ลงไปที่ path ของโฟลเดอร์

TH-JAVA System Variables 11

ภาพที่ 11 แสดงการพิมพ์ %JAVA_HOME%

 

12. และกดปุ่ม Enter จะเห็นว่า เป็นการเปิดเส้นทางตามค่าที่เรากำหนดเอาไว้ขึ้นมา คือตำแหน่งของ JDK เวอร์ชั่นล่าสุดที่เราติดตั้งเอาไว้นั้นเอง

TH-JAVA System Variables 12

ภาพที่ 12 แสดงการเข้าสู่ตำแหน่ง JDK

 

 

ขั้นตอนการเซ็ต System Variables

กลับมาที่หน้า System Properties อีกครั้ง เราจะไปเซ็ต path ของระบบกันค่ะ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

1. คลิกที่ Environment Variables

TH-JAVA System Variables 13

ภาพที่ 13 แสดงการคลิก Environment Variables

 

2. จะปรากฏหน้าจอ Environment Variables ขึ้นมา ในส่วนของ System variables ให้คลิกเลือก Path และคลิกที่ปุ่ม Edit

TH-JAVA System Variables 14

ภาพที่ 14 แสดงการเลือก path และคลิก Edit

 

3. จะปรากฏหน้าจอ Edit environment variable ให้คลิกที่ปุ่ม New

TH-JAVA System Variables 15

ภาพที่ 15 แสดงการคลิกปุ่ม New

 

4. และเพิ่ม %JAVA_HOME%\bin ลงไป

TH-JAVA System Variables 16

ภาพที่ 16 แสดงการเพิ่มข้อมูล

 

5. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK

TH-JAVA System Variables 17

ภาพที่ 17 แสดงการคลิกปุ่ม OK

 

6. คลิก OK เพื่อปิดหน้าจอ

TH-JAVA System Variables 18

ภาพที่ 18 แสดงการคลิกปุ่ม OK

 

7. คลิก OK เพื่อปิดหน้าจอ

TH-JAVA System Variables 19

ภาพที่ 19 แสดงการคลิกปุ่ม OK

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบคำสั่ง javac

1. ถ้าใช้ Windows 10 ให้กดคีย์ลัด Windows + S เพื่อเปิดหน้าจอค้นหาขึ้นมา

TH-JAVA System Variables 20

ภาพที่ 20 แสดงการเปิดหน้าจอค้นหา

 

2. ค้นหาคำว่า cmd และกดปุ่ม Enter

TH-JAVA System Variables 21

ภาพที่ 21 แสดงการค้นหา cmd

 

3. จะปรากฏหน้าจอ Command Prompt ขึ้นมา

TH-JAVA System Variables 22

ภาพที่ 22 แสดงหน้าจอ Command Prompt

 

4. พิมพ์คำสั่ง javac ลงไป

TH-JAVA System Variables 23

ภาพที่ 23 แสดงการใช้คำสั่ง javac

 

5. กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นมา เราสามารถเรียกใช้คำสั่ง javac ที่ตำแหน่งใด ๆ ก็ได้ตามต้องการ

TH-JAVA System Variables 24

ภาพที่ 24 แสดงผลคำสั่ง javac

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ