#9 องค์ประกอบของ class

คลาส (class) ประกอบไปด้วย องค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่างคือ 1. ตัวแปร (variable) และ 2. เมธอด (method)

 

ตัวแปรคืออะไร?

ก่อนจะทำความเข้าใจในเรื่องขอตัวแปร เราต้องย้อนกลับไปในเรื่องพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เราได้เรียนรู้แล้วว่า ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม เกิดขึ้นมาเพื่อประมวลผล “ข้อมูล” อะไรบางอย่าง

 

ข้อมูล” ที่ว่านั้นจะมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ ๆ เมื่อข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในโปรแกรมของเรา เราต้องมีพื้นที่ให้มันอยู่

 

การกำหนดพื้นที่ให้กับข้อมูล เราจะตั้งชื่อให้กับตำแหน่งนั้น และนำข้อมูลไปเก็บเอาไว้ เวลาเรียกใช้งานข้อมูล เราก็เรียกผ่านชื่อที่ตั้งเอาไว้ให้กับตำแหน่งต่าง ๆ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “การประกาศตัวแปร

 

กลับมาจิตนาการถึงนักเรียนกันดีกว่า สมมุติว่าตอนนี้เรามีนักเรียน 5 คน ซึ่งมีชื่อ, นามสกุล และคะแนน ดัง ภาพที่ 1

 

TH-JAVA Quick Start Java -9-1

ภาพที่ 1 รายละเอียดนักเรียน

 

หากเราเปลี่ยนคุณสมบัติของนักเรียนแต่ละคน คือ ชื่อ, นามสกุล และคะแนน เป็นภาษาอังกฤษ เราจะได้ตัวแปร 3 ตัวคือ firstName, lastName และ score

 

TH-JAVA Quick Start Java -9-2

ภาพที่ 2 ชื่อตัวแปร

 

กลับมาที่คลาส Students เราจะประกาศตัวแปร ทั้ง 3 ตัว ดังภาพที่ 3

TH-JAVA Quick Start Java -9-3

ภาพที่ 3 การประกาศตัวแปร

 

*ยังไม่ต้องกังวลนะคะ ถ้าไม่เข้าใจโค้ดทั้งหมด เราจะได้เรียนรู้ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตอนต่อ ๆ ไปค่ะ

 

หลังจากได้ตัวแปรแล้วต่อมา เราจะมาทำความรู้จักกับ เมธอด (method)

 

 

เมธอดคืออะไร?

เมธอด (method) คือ ความสามารถของออบเจ็กต์ เราเขียนเมธอดเอาไว้ในคลาส เพื่อที่ว่า เมื่อนำคลาสไปสร้างเป็นออบเจ็กต์ จะได้มีความสามารถตามโค้ดที่เขียนไว้

 

ความสามารถที่ว่านี้คือ สามารถจัดการอะไรกับตัวแปรที่เราประกาศเอาไว้ได้บ้าง?

 

เมธอดแรกที่เราจะแนะนำให้รู้จักมีชื่อว่า คอนสตรัคตอร์ (constructor)

 

 

คอนสตรัคเตอร์ คืออะไร?

คอนสตรัคเตอร์ คือ เมธอดที่นิยมใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์ ในการเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ มีกฏง่าย ๆ ข้อหนึ่งคือ ทุก ๆ ออบเจ็กต์ที่ถูกสร้างขึ้นมา จะต้องพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ

 

ดังนั้น เราจะสร้าง คอนสตรัคเตอร์ เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรทั้ง 3 ตัวของเรา โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนการสร้างคอนสตรัคเตอร์

1. มาที่ไฟล์ Students.java คลิกหาพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมสร้างเมธอดใหม่

TH-JAVA Quick Start Java -9-4

ภาพที่ 4 เตรียมสร้างเมธอด

 

2. กดคีย์ลัด Alt + Insert และเลือก Constructor

TH-JAVA Quick Start Java -9-5

ภาพที่ 5 เลือก Constructor

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง Constructor ให้ติ๊กถูกที่หน้าตัวแปรทั้ง 3 ตัว และคลิกที่ปุ่ม Generate

TH-JAVA Quick Start Java -9-6

ภาพที่ 6 ติ๊กถูกหน้าตัวแปร และคลิก Generate

 

4. เราจะได้ Constructor แรกขึ้นมา ดังภาพที่ 7

TH-JAVA Quick Start Java -9-7

ภาพที่ 7 แสดงคอนสตรัคเตอร์ที่สร้างขึ้นมา

 

5. หากมองมาที่ ไฟล์ Main.java จะเห็นว่า ตอนนี้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

TH-JAVA Quick Start Java -9-7

ภาพที่ 8 แสดงข้อผิดพลาดที่คลาส Main

 

6. เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้ โดยการกำหนดค่านักเรียนทั้ง 5 คน ให้กับคอนสตรัคเตอร์ ดังภาพที่ 9

TH-JAVA Quick Start Java -9-9

ภาพที่ 9 แสดงการส่งค่าให้ constructor

 

ตอนนี้ ออบเจ็กต์ทั้ง 5 ของเรา ก็มีค่าเริ่มต้นตามที่เรากำหนดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แล้วถ้าเราอยากรู้ว่า ออบเจ็กต์ แต่ละออบเจ็กต์ เก็บค่าอะไรเอาไว้บ้าง เราจะทำอย่างไร ?

 

ติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ