#8 ทำความรู้จักกับออบเจ็กต์ (object)

ออบเจ็กต์ (objectคืออะไร ประโยคคำถามนี้สำคัญมาก เพราะบางคนยังแยกไม่ออกว่า คลาส (class) และ ออบเจ็กต์ (object) แตกต่างกันอย่างไร และบางคนไม่รู้ว่า จริง ๆ แล้ว ออบเจ็กต์ คืออะไรกันแน่

 

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับออบเจ็กต์ ด้วยการ “ลงมือทำ” สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ ก่อนจะสร้างออบเจ็กต์ได้นั้น เราต้องสร้างคลาสขึ้นมาก่อน ซึ่งในตอนที่แล้ว เราได้สร้างคลาส Students เอาไว้ ดังภาพที่ 1

TH-JAVA Quick Start Java -8-1

ภาพที่ คลาส Students

 

จากภาพที่ จะเห็นว่า คลาส Students ไม่มีโค้ดอะไรอยู่ภายในเลย นี้คือคลาสที่เรามีอยู่ในตอนนี้ และเราจะสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Students ขึ้นมา

 

แต่ก่อนจะสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Students นั้น เราจะสร้างคลาสที่มีเมธอด main() ขึ้นมาก่อน เพื่อใช้ในการเขียนโค้ด ในการสร้างออบเจ็กต์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการสร้างคลาส Main

1. คลิกขวาที่แพ็กเกจ com.thjava ไปที่ New และเลือก Java Main Class

TH-JAVA Quick Start Java -8-2

ภาพที่ 2 New > Java Main Class

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างคลาสใหม่ ตั้งชื่อว่า Main และคลิกที่ปุ่ม Finish

TH-JAVA Quick Start Java -8-3

ภาพที่ ตั้งชื่อคลาส

 

3. เราจะได้คลาส Main ขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -8-4

ภาพที่ คลาส Main.java

 

4. ซึ่งภายในมีโค้ดดัง ภาพที่ ภายใต้เมธอด main() เราจะเขียนคำสั่งการสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Students ในหัวข้อต่อไป

TH-JAVA Quick Start Java -8-5

ภาพที่ อธิบายโค้ด

 

 

ขั้นตอนการสร้างออบเจ็กต์ (object)

1. เขียนคำสั่งสร้างออบเจ็กต์ ด้วยการประกาศชนิดของออบเจ็กต์ ซึ่งก็คือชื่อคลาส Students นั่นเอง

TH-JAVA Quick Start Java -8-6

ภาพที่ ประกาศตัวแปร ชนิด Students

 

2. ตั้งชื่อ ออบเจ็กต์ว่า obj1

TH-JAVA Quick Start Java -8-7

ภาพที่ ตั้งชื่อตัวแปรว่า obj1

 

3. เพิ่มเครื่องหมายเท่ากับ (=) และใช้คำสั่ง new Students(); เป็นการสร้างออบเจ็กต์ ที่ ขึ้นมา จากคลาส Students

TH-JAVA Quick Start Java -8-8

ภาพที่ สร้างออบเจ็กต์ จากคลาส Students

 

4. เราสามารถสร้างออบเจ็กต์ จากคลาส Students ขึ้นมามากเท่าไหร่ก็ได้ ตามความต้องการ

TH-JAVA Quick Start Java -8-9

ภาพที่ การสร้างออบเจ็กต์

 

5. พอจะเห็นความแตกต่างของคลาส และ ออบเจ็กต์ หรือยังคะ เราสร้างคลาส Students เพียงครั้งเดียว แต่สามารถสร้าง ออบเจ็กต์จากคลาส Students ขึ้นมาใช้งานมากแค่ไหนก็ได้

แต่เราจะใช้งานออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาได้อย่างไร อันนี้เราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ขั้นตอน “การสร้างคลาส

 

คลาส” ใช้งานไม่ได้ก็จริง แต่คลาสเป็นตัวกำหนดว่า ออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้นมาจากคลาสนั้น ๆ จะสามารถทำอะไรได้บ้าง ?

ถ้ายังไม่เข้าใจ เราไปต่อกันในตอนต่อไป เรื่อง องค์ประกอบของคลาส ค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ