#7 ทำความรู้จักกับคลาส (class)

คลาส (class) คืออะไร ? นี้อาจจะเป็นคำถามแรก ที่หลายคนสงสัยเมื่อเริ่มศึกษา ภาษา Java

 

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคลาส ด้วยการ “ลงมือทำ” ก่อนจะสร้างคลาสได้นั้น เราจะต้องสร้างโปรเจ็กต์ขึ้นมาก่อน จากนัั้นก็สร้างแพ็กเกจ และเราจะสร้างคลาสขึ้นมา เก็บเอาไว้ภายใต้แพ็กเกจนั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 

ขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์ (project)

1. เปิดโปรแกรม NetBeans IDE ขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -6-1

ภาพที่ 1 โปรแกรม NetBeans IDE

 

2. ไปที่เมนู File > New Project

TH-JAVA Quick Start Java -6-2

ภาพที่ 2 File > New Project

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ คลิกเลือก Java จากนั้นคลิกเลือก Java Application และคลิกที่ปุ่ม Next

TH-JAVA Quick Start Java -6-3

ภาพที่ 3 เลือกโปรเจ็กต์

 

4. จะปรากฏหน้าจอให้ตั้งชื่อ และตำแหน่งของโปรเจ็กต์

4.1 ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ว่า Class and Objects จากนั้น

4.2 เลือกตำแหน่งในการจัดเก็บโปรเจ็กต์ตามเครื่องของตัวเอง

4.3 ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้า Create Main Class ออก

4.4 เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish

 

TH-JAVA Quick Start Java -6-4

ภาพที่ 4 ตั้งชื่อและเลือกตำแหน่งโปรเจ็กต์

 

5. เราจะได้โปรเจ็กต์ชื่อ Class and Objects ที่สร้างขึ้นมาใหม่

TH-JAVA Quick Start Java -6-5

ภาพที่ 5 โปรเจ็กต์ Class and Object

 

หลังจากสร้างโปรเจ็กต์เสร็จแล้ว เราจะไปสร้างแพ็กเกจกันค่ะ

 

ขั้นตอนการสร้างแพ็กเกจ (package)

1. คลิกขวาที่ชื่อโปรเจ็กต์ ไปที่ New และเลือก Java Package

TH-JAVA Quick Start Java -6-6

ภาพที่ 6 New > Java Package

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างแพ็กเกจใหม่ ตั้งชื่อว่า com.thjava และคลิกที่ปุ่ม Finish

TH-JAVA Quick Start Java -6-7

ภาพที่ 7 ตั้งชื่อแพ็กเกจ

 

3. เราจะได้แพ็กเกจใหม่ชื่อ com.thjava ขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -6-8

ภาพที่ 8 แพ็กเกจที่สร้างขึ้นมาใหม่

 

ได้เวลาสร้างคลาสแล้ว! หลังจากที่เราสร้างโปรเจ็กต์ และสร้างแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว เราจะไปสร้างคลาสกันค่ะ

 

 

ขั้นตอนการสร้างคลาส (class)

1. คลิกที่ชื่อแพ็กเกจ com.thjava ไปที่ New และเลือก Java Class

TH-JAVA Quick Start Java -6-9

ภาพที่ 9 New > Java Class

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างคลาสใหม่ ขึ้นมา ตั้งชื่อคลาสว่า Students ที่แปลว่านักเรียน และคลิกที่ปุ่ม “Finish”

TH-JAVA Quick Start Java -6-10

ภาพที่ 10 ตั้งชื่อคลาส

 

3. เราจะได้คลาส Students ขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -6-11

ภาพที่ 11 แสดงคลาสที่สร้างขึ้นมาใหม่

 

4. ภายในมีโค้ดดัง ภาพที่ 12

TH-JAVA Quick Start Java -6-12

ภาพที่ 12 อธิบายโค้ด

 

*หมายเหตุ: สามารถลบคอมเมนต์อัตโนมัติที่ Netbeans IDE ได้ โดยการคลิก ที่นี่ 

 

เสร็จแล้วค่ะ สำหรับการสร้างคลาสของเรา ตอนนี้เรามีคลาสชื่อว่า Students เป็นคลาสเปล่า ๆ ว่าง ๆ ภายในคลาสไม่ได้เขียนโค้ดอะไรเลย นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่า “คลาส” (class)

 

ในตอนต่อไป เราจะไปทำความรู้จักกับคำว่า ออบเจ็กต์ (object) กันค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ