#4 ภาษาจาวา (Java) ทำอะไรได้บ้าง?

การเลือกเรียนรู้ภาษา Java เป็นภาษาแรกนั่น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เนื่องจากตัวภาษาเองที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง และสามารถศึกษาต่อยอดเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนักพัฒนาโปรแกรมได้อย่างหลากหลาย เช่น

1. Desktop Application

คือ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น

-โปรแกรม acrobat reader

-โปรแกรม media player

-โปรแกรม antivirus

2.Web Application

คือ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานบนเครื่อง Server และผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงมันผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น

 

3. Enterprise Applications

คือ โปรแกรมที่อยู่ในระบบองค์กรใหญ่ ๆ เช่น โปรแกรมในธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

TH-JAVA Quick Start Java 4-1

ภาพที่ 1 จำลองการเชื่อมต่อของระบบต่าง ๆ

4. Mobile

คือ โปรแกรมที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต บนระบบบฏิบัติการแอนดรอย์ (android) เป็นต้น

TH-JAVA Quick Start Java 4-2

ภาพที่ 2 ระบบปฏิบัติการ android

5. Embedded System

คือ โปรแกรมที่ทำงานโดยการฝังตัวอยู่ในระบบต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เป็นต้น

TH-JAVA Quick Start Java 4-3

ภาพที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

6. Smart Card

คือ โปรแกรมที่ทำงานบนบัตรสมาร์ทการ์ดต่าง ๆ เป็นต้น

TH-JAVA Quick Start Java 4-4

ภาพที่ 4 ซอฟต์แวร์ฝังอยู่ในการ์ดต่าง ๆ

7. Robotics

คือ โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์

TH-JAVA Quick Start Java 4-5

ภาพที่ 5 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์

8. Games

คือ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นเกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น

TH-JAVA Quick Start Java 4-6

ภาพที่ 6 ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างเกมส์

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ