#3 หลักการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น

ในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม เราจะแบ่งโค้ดออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ตามส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ คือ 1) ส่วนของการนำเข้า 2) ส่วนของการประมวลผล และ 3) ส่วนของการแสดงผลลัพธ์

 

TH-JAVA Quick Start Java 3-1

ภาพที่ 1 แสดงโค้ดทั้ง 3 ส่วน

 

จากภาพที่ 1 หากลองอ่านโค้ดและคอมเมนต์คร่าว ๆ ดู เราจะเห็นว่า การเขียนโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนง่าย ๆ คือ

 

 

1. ส่วนข้อมูลนำเข้า

เป็นการประกาศตัวแปร 2 ตัว ชื่อ number1 และ number2 ซึ่งเก็บค่า 1000 และ 2000 เอาไว้ เป็นข้อมูลที่รอการประมวลผล เพื่อหาผลลัพธ์ในส่วนต่อไป

TH-JAVA Quick Start Java 3-2

ภาพที่ 2 ส่วนนำเข้าข้อมูล

 

 

2. ส่วนประมวลผล

ในการประมวลผล เราได้ประกาศตัวแปร result มารับค่าผลลบวก (+) ของค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร number1 และ number2 ซึ่งตัวแปร result จะต้องได้ผลลัพธ์เป็น 3000

TH-JAVA Quick Start Java 3-3

ภาพที่ 3 ส่วนประมวลผล

 

 

3. ส่วนแสดงผล

ในการแสดงผล เราใช้คำสั่ง System.out.println() เพื่อแสดงผลลัพธ์ คือค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร result

TH-JAVA Quick Start Java 3-4

ภาพที่ 4 ส่วนแสดงผลลัพธ์

 

เมื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน (run) เราจะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่่ 5 ผลบวกคือ 3000

TH-JAVA Quick Start Java 3-5

ภาพที่ 5 ผลการทำงานของโปรแกรม

 

ยังไม่ต้องกังวลนะคะ ถ้าไม่เข้าใจโค้ดทั้งหมดที่อ่านมา เราจะได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมในตอนต่อ ๆ ไปค่ะ ขอรับปากว่า ตลอดการเดินทางของเราจะไม่มีเรื่องยาก ๆ ให้ปวดหัวแน่นอน

 

จริง ๆ แล้วเรื่องของการเขียนโปรแกรมเป็นอะไรที่สนุกมาก หากเราได้รับสื่อการสอนที่ออกแบบมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด ลองพิสูจน์คำพูดนี้ ด้วยการศึกษาต่อไปให้จบนะคะ

 

ขอให้มีความสุข กับการเรียนรู้ค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ