#2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม พื้นฐานสำคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้ก็คือ การทำงานของคอมพิวเตอร์

 

ซึ่งเราสามารถแบ่งส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนนำเข้า (input) ส่วนประมวลผล (process) และส่วนของการแสดงผลลัพธ์ (output)

 

TH-JAVA Quick Start Java 2-1

ภาพที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

 

ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมา มักจะต้องทำงานร่วมกับ “ข้อมูล” เสมอ เมื่อมีข้อมูล ก็ต้องมีส่วนของการนำข้อมูลเข้ามา พอข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมแล้ว เราก็นำข้อมูลไปประมวลผล และก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา

 

เช่น เรานำข้อมูลตัวเลข 2 จำนวน เข้ามา คือ 1000 และ 2000 นำมาประมวลผล คือ บวกกัน ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3000 เป็นต้น เรามาดูรายละเอียดแต่ละส่วนกันดีกว่าค่ะ

 

 

1. ส่วนนำเข้า (input)

เรามีอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลมากมาย เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น

TH-JAVA Quick Start Java 2-2

ภาพที่ 2 อุปกรณ์นำเข้า

 

2. ส่วนประมวลผล (process)

การประมวลผล โดยปกติ CPU (Central Processing Unit) จะทำหน้าที่ในการประมวลผล หากมองในมุมของการเขียนโปรแกรม เราจะเป็นคนเขียนคำสั่งประมวลผลลัพธ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

 

ในเบื้องต้นอาจจะเป็นการประมวลผลง่าย ๆ เช่น บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) และ หาร (/) เป็นต้น

 

TH-JAVA Quick Start Java 2-3

ภาพที่ 3 การประมวลผล

 

 

3. ส่วนแสดงผลลัพธ์ (output)

หลังจากการนำเข้าข้อมูล และการประมวลผลแล้ว เราก็จะแสดงผลลัพธ์ ทางส่วนของการแสดงผลลัพธ์

 

เช่น หากเป็นข้อมูลเสียง ก็จะมีเสียงดังออกมาจากลำโพง หากเป็นการกดคีย์บอร์ด ตัวอักษรหรือตัวเลขต่าง ๆ ก็จะปรากฏให้เราเห็นที่หน้าจอ เป็นต้น

 

TH-JAVA Quick Start Java 2-4

ภาพที่ 4 อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ