#16 การประกาศตัวแปร

การประกาศตัวแปร จะต้องระบุชนิดข้อมูลก่อนเสมอ เพื่อที่ว่าระบบจะได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้กับข้อมูลเหล่านั้น ตามขนาดของชนิดข้อมูลที่เราระบุเอาไว้

 

สมมติว่าเรามีข้อมูลของพนักงานดังนี้

 

ตารางเก็บข้อมูลพนักงาน (Employee)

ชื่อ (frestName)

นามสกุล (lastName)

ตำแหน่ง (position)

เงินเดือน (saraly)

สมชาย

ชาติทหาร

หัวหน้าแผนก IT

85,000

สมหญิง

ใจกล้า

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

80,000

พอเพียง

เพียรธรรม

หัวหน้าแผนกการเงิน

90,000

สมใจ

ใฝ่ธรรม

พนักงานจัดซื้อ

25,000

กระปุก

ออมสิน

พนักงานขาย

50,000

 

เราสามารถสร้างคลาส Employee และประกาศตัวแปรไว้เก็บค่าข้อมูลได้ ดังภาพที่ 1 จะเห็นว่า เราใช้ชนิดตัวแปรแบบ String เก็บค่าข้อความ และใช้ชนิดตัวแปรแบบ double เพื่อเก็บค่าเงินเดือน ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นเลขทศนิยม หลังจากการคำนวณต่าง ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าคอมมิชั่น เป็นต้น

 

TH-JAVA Quick Start Java -16-1

ภาพที่ 1 แสดงการประกาศตัวแปร

 

 

การกำหนดการเข้าถึง ตัวแปร

ในการประกาศตัวแปร มีอีกอย่างที่เราต้องคำนิงถึงคือ “การกำหนดการเข้าถึง” (Access Modifier) ซึ่งในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP นั้น เราจะต้องซ่อนข้อมูล ไม่ให้สามารถเข้าถึงตัวแปร หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปรโดยตรง

 

ดังนั้น โดยปกติ เราจะกำหนดการเข้าถึงตัวแปรให้เป็น private ซึ่งมีความหมายว่า สามารถเรียกใช้งานได้เฉพาะภายในคลาสของตัวเองเท่านั้น (หากต้องการเข้าถึงตัวแปรเหล่านี้จากภายนอก จะบังคับให้ไปเรียกใช้ผ่านเมธอดแทน)

TH-JAVA Quick Start Java -16-2

ภาพที่ 2 แสดงการกำหนดการเข้าถึงตัวแปร

 

เราจะสร้างคอนสตรัคเตอร์เมธอด ขึ้นมา เพื่อใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร และสร้างเมธอด toString() เพื่อใช้ในการดูค่าที่ถูกเก็บอยู่ในออบเจ็กต์

TH-JAVA Quick Start Java -16-3

ภาพที่ 3 สร้าง Constructor และ toString()

 

ลองสร้างออบเจ็กต์ จากคลาส Employee ขึ้นมาเก็บค่าข้อมูล ทั้ง 5 แถว และสั่งให้แสดงผลที่ Output ของโปรแกรม NetBeans IDE เมื่อสั่ง Run เราจะได้ผลลัพธ์คือค่าของแต่ละออบเจ็กต์ แสดงผลออกมา

 

TH-JAVA Quick Start Java -16-5

 

ในตอนต่อไป เราจะเรียนรู้เกียวกับ “ขอบเขตของตัวแปร” แล้วพบกันค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ