#13 เมธอด Getters, Setters และ toString()

เมธอด Getter ใช้ในการ ดึงค่าข้อมูลมาใช้งาน

เมธอด Setter ใช้ในการเซ็ตค่าให้กับตัวแปร

เมธอด toString() ใช้ในการคืนค่าข้อมูลเป็น ข้อความ กลับมาให้เรา

 

เรามาสร้างเมธอด Getters และ Setters กันเลยค่ะ

 

สร้างเมธอด Getters และ Setters

1. มาที่ไฟล์ Employee.java คลิกหาพื้นที่ว่าง เตรียมสร้างเมธอด

TH-JAVA Quick Start Java -13-1

ภาพที่ 1 เตรียมสร้างโค้ดเพิ่ม

 

2. กดคีย์ลัด Alt + Insert และเลือก Getter & Setter

TH-JAVA Quick Start Java -13-2

ภาพที่ 2 เลือก Getter and Setter

 

3. จะปรากฏน้าจอให้สร้างเมธอด Getter & Setter คลิกที่ปุ่ม Select All จากนั้นคลิกปุ่ม Generate

TH-JAVA Quick Start Java -13-3

ภาพที่ 3 เลือก Getter and Setter

 

4. โปรแกรม NetBeans IDE จะสร้างเมธอด Getters และ Setters ขึ้นมาให้เราทั้งหมดรวม 6 เมธอด ดังภาพที่ 4

TH-JAVA Quick Start Java -13-4

ภาพที่ 4 เมธอด Getters & Setters

 

5. สังเกตุว่า การตั้งชื่อเมธอด จะนำหน้าด้วย get หรือ set และตามด้วยชื่อตัวแปร

TH-JAVA Quick Start Java -13-5

ภาพที่ 5 แสดงชื่อเมธอด

 

6. จากโค้ดในเมธอด สังเกตุว่า เมธอดที่เป็น get จะมีการ return หรือคืนค่ากลับไปยังตำแหน่งที่เรียกใช้งาน

TH-JAVA Quick Start Java -13-6

ภาพที่ 6 แสดงเมธอด Getters

 

7. ส่วนเมธอดที่เป็น set จะรับค่าเข้ามา และกำหนดค่าให้กับตัวแปร

TH-JAVA Quick Start Java -13-7

ภาพที่ 7 แสดงเมธอด Setters

 

ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเมธอด Getter ใช้ในการดึงค่าตัวแปร ส่วนเมธอด Setter ใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ต่อมา เราจะสร้างเมธอด toString() กันค่ะ

 

 

สร้างเมธอด toString()

1. คลิกในพื้นที่ว่าง เตรียมสร้างเมธอดใหม่

TH-JAVA Quick Start Java -13-8

ภาพที่ 8 เตรียมสร้างโค้ดใหม่

 

2. กดคียลัด Alt + Insert และเลือก toString()

TH-JAVA Quick Start Java -13-9

ภาพที่ 9 เลือก toString()

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างเมธอด toString() คลิกที่ปุ่ม Generate

TH-JAVA Quick Start Java -13-10

ภาพที่ 10 คลิกปุ่ม Generate

 

4. โปรแกรม NetBeans IDE จะสร้างเมธอด toString() ให้เรา

TH-JAVA Quick Start Java -13-11

ภาพที่ 11 แสดงเมธอด toString

 

5. เพื่อให้โค้ดมองเห็นได้ในภาพเดียว เราขอจัดเว้นวรรคโค้ดใหม่ ได้ดังภาพที่ 12

TH-JAVA Quick Start Java -13-12

ภาพที่ 12 ขึ้นบรรทัดใหม่หลังเครื่องหมายบวก (+)

 

6. โค้ดในเมธอด toString() ทำหน้าที่ return หรือคืนค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรต่าง ๆ กลับไปยังตำแหน่งที่เรียกใช้ โดยส่งกลับไปเป็นชนิด String หรือ ข้อความ

TH-JAVA Quick Start Java -13-13

ภาพที่ 13 แสดงโค้ดในเมธอด toString()

 

 

สรุปโค้ด

โค้ดในไฟล์ Employee.java มีทั้งหมด ดังนี้

package com.thjava;


public class Employee {
  
  // ประกาศตัวแปร                     
  private String name;
  private int salary;
  private int overTime;
  
  // สร้างคอนสตรัคเตอร์                                        
  public Employee(String name, int salary, int overTime) {
    this.name = name;
    this.salary = salary;
    this.overTime = overTime;
  }
  
  // สร้างเมธอด Getters & Setters                 
  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getSalary() {
    return salary;
  }

  public void setSalary(int salary) {
    this.salary = salary;
  }

  public int getOverTime() {
    return overTime;
  }

  public void setOverTime(int overTime) {
    this.overTime = overTime;
  }
  
  // สร้างเมธอด toString()                                    
  @Override
  public String toString() {
    return "Employee{" + "name=" + name + 
        ", salary=" + salary + 
        ", overTime=" + overTime + '}';
  }
    
  
} // class

 

ตอนนี้เราก็มีคลาส Employee แล้ว ในตอนต่อไปเราจะไปสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Employee และทดสอบดูว่า สามารถทำงานได้ตามโจทย์ที่ตั้งเอาไว้หรือไม่

 

จะมีการพัฒนา ปรับปรุงโค้ดเพิ่มเติมอย่างไร ติดตามได้ ในตอนต่อไปค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ