#12 มาสร้าง class กันดีกว่า

หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Java ไปบ้างแล้ว และเราเริ่มรู้แล้วว่าคลาสคืออะไร ออบเจ็กต์คืออะไร และในตอนนี้เราจะมาออกแบบคลาสกันค่ะ

 

โจทย์มีอยู่ว่า

เราจะสร้างระบบจัดการเงินเดือน (HR Systems) ขึ้นมา โดยพนักงานแต่ละคนมีข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อ (name)

2. เงินเดือน (salary)

3. เงินค่าล่วงเวลา (overTime)

 

ระบบมีความสามารถดังต่อไปนี้

1. สามารถขอค่า (Getter) ข้อมูลพนักงานได้

2. สามารถกำหนดค่า (Setter) ข้อมูลพนักงานได้

3. การเซ็ตค่าเงินเดือน มีเงื่อนไขคือ ห้ามน้อยกว่า 0 บาท และห้ามสูงกว่า 3,000,000 บาท

4. สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานได้

ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ, เงินเดือน, เงินค่าล่วงเวลา และเงินเดือนสุทธิ

(คำนวณเงินเดือนสุทธิ: เงินเดือน + เงินค่าล่วงเวลา)

 

 

เริ่มออกแบบคลาสกันเลย

หากวาดรูปออกมาในเบื้องต้น เราจะได้ โครงสร้างของคลาส ดังภาพที่ 1

TH-JAVA Quick Start Java -12-1

ภาพที่ 1 ออกแบบคลาส

 

เมื่อแปลงเป็นภาษาอังกฤษ เราจะได้ โครงสร้างของคลาส ดังภาพที่ 2

TH-JAVA Quick Start Java -12-2

ภาพที่ 2 ออกแบบคลาส

 

 

สร้างโปรเจ็กต์กันเลยดีกว่า

1. เปิดโปรแกรม NetBeans IDE ขึ้นมา จากนั้นไปที่เมนู File > New Project

TH-JAVA Quick Start Java -12-3

ภาพที่ 3 File > New Project

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ เลือก Java > Java Application และคลิกที่ปุ่ม Next

TH-JAVA Quick Start Java -12-4

ภาพที่ 4 File > New Project

 

3. จะปรากฏหน้าให้กำหนดชื่อและตำแหน่งของโปรเจ็กต์ ให้กำหนดค่าตาม ภาพที่ 5 (หรือตามต้องการ) เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish

TH-JAVA Quick Start Java -12-5

ภาพที่ 5 กำหนดค่าเร่มต้นโปรเจ็กต์

 

4. เราจะได้โครงสร้างของโปรเจ็กต์ขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -12-6

ภาพที่ 6 กำหนดค่าเร่มต้นโปรเจ็กต์

 

5. ในเบื้องต้น ไฟล์ Main.java จะมีโค้ดดัง ภาพที่ 7

TH-JAVA Quick Start Java -12-7

ภาพที่ 7 อธิบายโค้ด

 

หมายเหตุ: วิธีลบคอมเมนต์อัตโนมัติของ NetBeans IDE

 

หลังจากได้โครงสร้างของโปรเจ็กต์ขึ้นมาแล้ว เราจะไปสร้างคลาส Employee ตามที่ออกแบบไว้กันค่ะ

 

 

สร้างคลาส Employee

1. คลิกขวา ที่แพ็กเกจ com.thjava ไปที่ New และเลือก Java Class

TH-JAVA Quick Start Java -12-8

ภาพที่ 8 New > Java Package

 

2. จะปรากฏหน้าให้ตั้งชื่อคลาส ตั้งชื่อว่า Employee และคลิกที่ปุ่ม Finish

TH-JAVA Quick Start Java -12-9

ภาพที่ 9 ตั้งชื่อคลาส

 

3. เราจะได้ไฟล์ Employee.java ขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -12-10

ภาพที่ 10 ไฟล์ Employee.java

 

4. ในเบื้องต้น มีโค้ดดัง ภาพที่ 11

TH-JAVA Quick Start Java -12-11

ภาพที่ 11 อธิบายโค้ด

 

หมายเหตุ: วิธีลบคอมเมนต์อัตโนมัติของ NetBeans IDE

 

 

ประกาศตัวแปร

1. จากภาพที่ 12 จะเห็นว่า เราออกแบบให้คลาส มีตัวแปรทั้งหมด 3 ตัว

TH-JAVA Quick Start Java -12-12

ภาพที่ 12 ตัวแปร 3 ตัว

 

2. สามารถประกาศตัวแปร ในคลาส Employeeได้ ดัง ภาพที่ 13

TH-JAVA Quick Start Java -12-13

ภาพที่ 13 ประกาศตัวแปร

 

หลังจากประกาศตัวแปรเส็จแล้ว เราจะสร้าง คอนสตรัคเตอร์ (constructor) กันค่ะ

 

 

สร้างคอนสตรัคเตอร์

1. คลิกในพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมสร้าง constructor

TH-JAVA Quick Start Java -12-14

ภาพที่ 14 เตรียมสร้าง Constructor

 

2. กดคียลัด Alt + Insert และเลือก Constructor

TH-JAVA Quick Start Java -12-15

ภาพที่ 15 เลือก Constructor

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง Constructor ให้เลือกตัวแปร ทั้ง 3 ตัว และคลิกที่ปุ่ม Generate

TH-JAVA Quick Start Java -12-16

ภาพที่ 16 สร้าง Constructor

 

4. โปรแกรม NetBeans IDE จะสร้าง Constructor มาให้เรา

TH-JAVA Quick Start Java -12-17

ภาพที่ 17 โค้ด Constructor

 

ในตอนต่อไป เราจะสร้างเมธอด Getters, Setters และ toString() กันค่ะ

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ