#10 ทำความรู้จักกับเมธอด toString()

หลังจากที่เราได้รู้จักกับคอนตรัคเตอร์ และกำหนดค่าเริ่มต้นให้ ออบเจ็กต์ ผ่านคอนสตรัคเตอร์ เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ราจะสร้างเมธอด toString() ขึ้นมา เพื่อใช้ตรวจสอบดูว่า ออบเจ็กต์ต่าง ๆ เก็บค่าอะไรเอาไว้บ้าง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการสร้างเมธอด toString()

1. มาที่คลาส Students หาพื้นที่ว่าง เตรียมสร้างเมธอดใหม่

TH-JAVA Quick Start Java -10-1

ภาพที่ 1 เตรียมสร้างเมธอดใหม่

 

2. กดคีย์ลัด Alt + Insert และเลือก toString()

TH-JAVA Quick Start Java -10-2

ภาพที่ 2 กด Alt + Insert เลือก toString()

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างเมธอด toString() ให้คลิกที่ปุ่ม Generate

TH-JAVA Quick Start Java -10-3

ภาพที่ 3 คลิกที่ปุ่ม Generate

 

4. เราจะได้เมธอด toString() ขึ้นมา จากโค้ด เป็นคำสั่งง่าย ๆ คือ เมื่อเมธอด toString() ถูกเรียกใช้ จะทำการคืนค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรของตัวเองกลับไป ยังตำแหน่งที่เรียกใช้งาน

TH-JAVA Quick Start Java -10-4

ภาพที่ 4 โค้ดในเมธอด toString();

 

หลังจากได้เมธอด toString() แล้ว เราจะใช้งานเมธอดนี้ ในหัวข้อต่อไป

 

 

ขั้นตอนการใช้งานเมธอด toString()

1. มาที่ไฟล์ Main.java หาพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมเขียนโค้ด

TH-JAVA Quick Start Java -10-5

ภาพที่ 5 เตรียมเขียนโค้ด

 

2. เขียนคำสั่งแสดงผล โดยการใช้พิมพ์ sout (อ่านว่า เอสเอาท์)

TH-JAVA Quick Start Java -10-6

ภาพที่ 6 พิมพ์ sout

 

3. จากนั้นกด Ctrl + space จะปรากฏคำสั่งแสดงผลขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -10-7

ภาพที่ 7 กด Ctrl + space

 

4. กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เพื่อเลือกคำสั่ง ที่ไฮไลท์อยู่ จะทำให้เราได้ คำสั่งแสดงผลขึ้นมา

TH-JAVA Quick Start Java -10-8

ภาพที่ 8 แสดงคำสั่ง แสดงผล

 

5. พิมพ์คำว่า ผลลัพธ์ : ลงไปในเมธอดแสดงผล

TH-JAVA Quick Start Java -10-9

ภาพที่ 9 เพิมคำว่า ผลลัพธ์ :

 

6. จากนั้น ใช้ออบเจ็กต์ obj1 เรียกใช้เมธอด toString() ดังภาพที่ 10

TH-JAVA Quick Start Java -10-10

ภาพที่ 10 แสดงการเรียกใช้เมธอด toString()

 

7. กดคีย์ลัด F6 เพื่อสั่ง run โปรเจ็กต์ จะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์ ที่ใช้ในการ run ให้คลิกที่ปุ่ม OK

TH-JAVA Quick Start Java -10-11

ภาพที่ 11 คลิกที่ปุ่ม OK

 

8. โปรแกรมจะประมาลผล และเราจะได้ผลลัพธ์ออกมา ที่ส่วนของ Output ของโปรแกรม NetBeans

 

จะเห็นว่า ออบเจ็กต์ obj1 เก็บค่า ชื่อ เงาะป่า นามสกุล น่ารัก และมีคะแนน 62 ตามค่าที่เรากำหนดเอาไว้ให้ ตอนสร้างออบเจ็กต์

 

TH-JAVA Quick Start Java -10-12

ภาพที่ 12 แสดงผลลัพธ์

 

9. ลองเปลี่ยนเป็นการ ใช้ออบเจ็กต์ obj5 เรียกใช้เมธอด toString() แทน

TH-JAVA Quick Start Java -10-13

ภาพที่ 13 ใช้ออบเจ็กต์ชื่อ obj5

 

10. จากนั้นกด F6 เพื่อสั่ง run ผลลัพธ์ที่ได้คือ ชื่อ จันทร์ฉาย นามสกุล สว่างไสว และมีคะแนนเท่ากับ 99 ตามค่าที่เรากำหนดเอาไว้

TH-JAVA Quick Start Java -10-14

ภาพที่ 14 แสดงผลลัพธ์

 

11. ในการเรียกใช้เมธอด toString() นั้น เราไม่จำเป็นต้องเรียกใช้โดยการใช้เครื่องหมาย จุด (.) ตามด้วยชื่อเมธอด toString() ก็ได้ เพราะเมื่อเราเรียกใช้เมธอดการแสดงผล เมธอด toString() จะถูกเรียกใช้อัตโนมัติ

 

เราทำเพียงแค่ ส่งออบเจ็กต์ ไปให้เมธอดที่ทำหน้าที่แสดงผลเท่านั้น จากนั้นเมธอด toString() จะถูกเรียกใช้อัตโนมัติ ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ เช่นเดิม

 

TH-JAVA Quick Start Java -10-15

ภาพที่ 15 เรียกใช้เมธอด toString() แบบอัตโนมัติ

 

ในตอนต่อไป เราจะไปสรุปความหมายของ Class และ Object กันค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ