PHP: วิธีเซ็ตค่า local host ตอนที่ 3/4

เวลาเราเข้าเว็บไซต์ใด ๆ เราจะต้องพิมพ์ชื่อ เว็บแบบนี้ เช่น Vdemy.net เป็นต้น ตอนนี้ URL ในการพัฒนาเว็บของเราเป็น localhost/myweb

PHP-start-with-php-3-1

ภาพที่ 1 แสดง URL

ในหัวข้อนี้เราจะมาเปลี่ยน URL ให้เป็น myweb.local แทนค่ะ ซึ่งมี 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 

1. เตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไข

โปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขอาจจะเป็นโปรแกรม Notepad ที่มีอยู่ในเครื่อง Windows อยู่แล้ว หรือจะ ดาวน์โหลดโปรแกรม Notepad++ มาใช้ก็ได้ค่ะ จะทำให้อ่านโค้ดได้ง่ายกว่า

PHP-start-with-php-3-2

ภาพที่ 2 แสดงโปรแกรม Notepad และ Notepad++

 

ประเด็นสำคัญคือ จะต้องคลิกขาวที่ icon โปรแกรม และเลือก Run as Administrator ค่ะ

PHP-start-with-php-3-3

ภาพที่ 3 คลิกขวา > Run as administrator

 

หลังจากเปิดโปรแกรมเอาไว้แล้ว ไปขั้นตอนที่ 2 ได้เลยค่ะ 🙂

 

 

2. เซ็ต Virtual Host บน Windows (10)

2.1 เข้าไปที่ path: C:\Windows\System32\drivers\etc

จะพบกับไฟล์ต่าง ๆ ดังนี้

PHP-start-with-php-3-4

ภาพที่ 4 แสดง Path: C:\Windows\System32\drivers\etc

 

2.2 คลิกขวาที่ไฟล์ host และเปิดด้วยโปรแกรมที่เปิดรอไว้แล้ว

PHP-start-with-php-3-5

ภาพที่ 5 คลิกขวา > Run as administrator

2.3 เพิ่ม host ตามที่ต้องการลงไป จากตัวอย่างคือ

127.0.0.1  myweb.local

PHP-start-with-php-3-6

ภาพที่ 6 เพิ่ม local host

 

2.4 เสร็จแล้วสั่ง save ไฟล์ให้เรียบร้อย

 

 

3. เซ็ต Virtual Host ใน Apache

3.1 เข้าไปที่ path: E:\xmapp\apache\conf\extra

(ใช้เส้นทางตามเครื่องของตัวเอง ที่ติดตั้ง xampp ไว้นะคะ) จะพบกับไฟล์ต่าง ๆ ดังนี้

PHP-start-with-php-3-7

ภาพที่ 7 แสดงไฟล์ httpd-vhost-conf

 

3.2 คลิกขวาที่ไฟล์ httpd-vhosts.conf และเปิดด้วยโปรแกรมที่เปิดรอไว้แล้ว

PHP-start-with-php-3-8

ภาพที่ 8 คลิกขวา > เลือกโปรแกรมตามที่ต้องการเปิด

 

3.3 คัดลอกคำสั่งดังรูปด้านล่างมา 1 ชุด

PHP-start-with-php-3-9

ภาพที่ 9 คัดลอกโค้ดในกรอบสีแดง

 

3.4 ลบคำสั่ง 3 บรรทัดทึ้งไปคือ ส่วนของ ServerAdmin, ErrorLog, และ CustomLog เราจะยังไม่ใช้ในตอนนี้นะคะ จะเหลือคำสั่ง 2 บรรทัด ดังภาพ คือส่วนของ DocumentRoot และ ServerName

PHP-start-with-php-3-10

ภาพที่ 10 โค้ดที่ต้องการใช้งาน

 

3.5 ลบเครื่องหมาย # ออกให้หมดทุกบรรทัด

PHP-start-with-php-3-11

ภาพที่ 11 ลบ # ออก

 

3.6 กำหนดค่า DocumentRoot เป็นตำแหน่งของที่ตั้ง โฟลเดอร์เว็บของเรา

PHP-start-with-php-3-12

ภาพที่ 12 กำหนด path ของที่ตั้งเว็บ

 

3.7  กำหนด ServerName ตามที่ต้องการลงไป จากตัวอย่างคือ myweb.local

PHP-start-with-php-3-13

ภาพที่ 13 กำหนด local host

 

3.8 บันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย และเปิดหน้าเว็บขึ้นมา จากนั้นเข้าไปที่ URL: myweb.local

ในขั้นตอนนี้ หาก start apache เอาไว้ ให้ stop และ start ใหม่ *อย่าลืมบันทึกไฟล์ทั้งหมดให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

PHP-start-with-php-3-14

ภาพที่ 14 กรอก URL: myweb.local

 

3.9 กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด Google Chrome จะถามว่า คุณหมายถึง http://myweb.local ใช่หรือไม่ ให้คลิกที่ link ได้เลยค่ะ (หมายเหตุ ถ้ากำหนดค่า Virtual Host ไม่ถูกต้องจะไม่พบคำถามนี้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าทั้ง 2 ไฟล์ใหม่อีกครั้ง )

PHP-start-with-php-3-15

ภาพที่ 15 คลิกที่ URL ในกรอบสีแดง

 

3.10 เราก็จะพบกับผลลัพธ์เช่นเดิม แต่ตอนนี้เราไม่ได้เข้าผ่าน localhost/myweb แล้ว

PHP-start-with-php-3-16

ภาพที่ 16 แสดง localhost  ที่ set เสร็จแล้ว

 

มาถึงตอนนี้เราก็สามารถจำลอง local host ขึ้นมาใช้งานได้แล้ว และเราจะจำลอง host ขึ้นมาใช้งานได้มากเท่าไหร่ก็ได้ ตามความต้องการ

 

แต่ยังมีอีกขึ้นตอนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการ set public โฟล์เดอร์ให้กับเว็บของเรา ติดตามรายละเอียดได้ ในตอนต่อไปนะคะ 🙂

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ