PHP: การใช้ array ร่วมกับ foreach (5)

foreach เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำ โดยมีรูปแบบการใช้งานง่าย ๆ ดัง 2 ตัวอย่างดังต่อไปนี้

 

สมมติว่า เรามี array เก็บข้อมูลดังเอาไว้ดังโค้ดด้านล่าง

 

 

foreach แบบที่ 1

เราสามารถใช้ foreach เพื่อแสดงค่าข้อมูลที่เก็บอยู่ใน array ได้ ผ่านทางตัวแปร $value ดังนี้

 

การทำซ้ำในแต่ละรอบ จะมีการดึงข้อมูลจาก $data  ออกมาเก็บใน $value   (สามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการ)

จากนั้นก็แสดงผล และเว้นบรรทัด

เสร็จแล้วก็ไปทำรอบต่อไป จนกว่าข้อมูลจะหมด

 

ผลลัพธ์

PHP-index-5-2

ภาพที่ 1 แสดงผลลัพธ์

 

* สังเกตว่า ตอนนี้เราใช้คำสั่ง echo ในการแสดงผลลัพธ์แล้วนะคะ เราใช้ print_r หรือ var_dump(…) เฉพาะตอนที่ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลค่ะ

 

 

foreach แบบที่ 2

หากเราต้องการคีย์ ของข้อมูลด้วย เราก็เพิ่ม โค้ดส่วนของ $key เข้ามา (ตั้งชื่อได้ตามต้องการ)

 

การทำงานของโค้ดก็จะเหมือนกับแบบที่ 1 แค่เพิ่มส่วนของ $key เข้ามาเท่านั้น

 

 

ผลลัพธ์

PHP-index-5-3

ภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์

 

ในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ array ก็มีเพียงเท่านี้ หากเราเข้าใจแล้ว ก็สามารถศึกษาต่อยอดเองได้ไม่ยากค่ะ 

 

ขอให้มีความสุข กับการเรียนรู้นะคะ 🙂 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ