PHP: การตรวจสอบชนิดข้อมูลใน array (3)

เราสามารถเก็บข้อมูลในอาเรย์ได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแบบ ข้อความ ตัวเลข เลขทศนิยม ค่า true หรือ false หรือแม้กระทั้ง null

 

มาดูตัวอย่างกันค่ะ

 

จากโค้ดด้านบนจะเห็นว่า เราทำการเก็บค่าข้อมูลใน array หลากหลายมาก ในบางครั้งเราจำเป็นต้องตรวจสอบชนิดข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน

 

เช่น เวลาทำงานกับตารางในฐานข้อมูล MySQL เราจะต้องรู้ชนิดของข้อมูลเสมอ

 

เราสามารถตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่เก็บอยู่ใน array ได้ โดยการใช้ var_dump(...) 

 

ผลลัพธ์

PHP-index-array-3-2

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์

 

ตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่า ข้อมูลต่าง ๆ มีชนิดข้อมูลเป็นอะไรบ้าง

PHP-index-array-3-3

ภาพที่ 2 แสดงชนิดข้อมูล

 

ในตอนต่อไป เราจะไปดูเกี่ยวกับการสร้าง array แบบหลายมิติกันค่ะ 🙂

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ