PHP: index ของ array คืออะไร (2)

Index ของ array คือ ตำแหน่งของค่าข้อมูลที่อยู่ใน array อาจจะเป็นตัวเลข หรือข้อความก็ได้ (บางครั้งเราก็เรียก index ว่า element)

 

เรามาลองดูตัวอย่าง array ที่เก็บข้อมูล ผลไม้เอาไว้ดังนี้

 

ในกรณีนี้ เราจะได้ index ของ array ที่เป็นค่า default คือตัวเลข ดังนี้

PHP-index-array-2-1

ภาพที่ 1 array และ index

 

หาก print_r(…) ออกมาดู

 

ก็จะได้ผลลัพธ์คือ index ของ array และค่าของข้อมูล

PHP-index-array-2-2

ภาพที่ 2 index และ value

 

 

การกำหนด index ให้ array

1. กำหนด index แบบ ตัวเลข

เราสามารถกำหนด index ของ array ให้เป็นตัวเลขได้  จากนั้น เราก็ระบุ index ที่ต้องการ print_r(…) ดังโค้ดด้านล่าง

 

ผลลัพธ์

PHP-index-array-2-3

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์

 

ถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน array โดยไม่ระบุ index แบบนี้

 

เมื่อดูผลลัพธ์ จะเห็นว่า เราได้เลข index มาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นค่าตามลำดับ ต่อจากค่าสุดท้าย

PHP-index-array-2-4

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์

 

2. กำหนด index แบบ ตัวอักษร

เรามาลองกำหนด index ของ array ให้เป็นตัวอักษรบ้างดีกว่า และลองสั่ง print_r(…) โดยระบุตำแหน่งออกมาดู ตามโค้ดนี้เลยค่ะ

 

ผลลัพธ์

PHP-index-array-2-5

ภาพที่ 5 ผลลัพธ์

 

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไป โดยไม่ระบุ index

 

ผลลัพธ์

PHP-index-array-2-6

ภาพที่ 6 ผลลัพธ์

 

ปรากฏว่า เราได้ index ที่เป็นตัวเลขออกมา ให้กับข้อมูลใหม่

 

ในตอนต่อไป เราจะไปดูว่า จะสามารถตรวจสอบชนิดข้อมูล ที่เก็บอยู่ใน array ได้อย่างได้

 

แล้วพบกันค่ะ 🙂

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ