เขียน Java GUI ในรูปแบบ MVC

รายละเอียด

"เขียน Java GUI ในรูปแบบ MVC" หนังสือออนไลน์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าประสบการณ์พื้นฐาน และแนวทางในการทำความเข้าใจภาพรวมของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ในรูปแบบ MVC เนื้อหาเน้นให้เข้าใจภาพรวมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

 

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร?

TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาจาวา (Java)
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเข้าใจภาษา Java ด้วยวิธีง่ายๆ
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษา Java
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา Java ขึ้นมาใช้งานจริง
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการของ MVC (Model-View-Controller)

 

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

TH-Java sure-30-x-30 คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คที่ใช้เขียนโปรแกรม
TH-Java sure-30-x-30 ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในหนังสือฟรีทั้งหมด
TH-Java sure-30-x-30 ความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้
TH-Java sure-30-x-30 เปิดใจกว้างรับแนวคิดใหม่ๆ

กลุ่มเป้าหมายคือใคร?

TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา Java
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาซอฟต์แวร์
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ MVC
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Java
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการตัดสินใจว่าจะศึกษาภาษา Java ดีหรือไม่

 

เรียนจบแล้วได้อะไร?

TH-Java sure-30-x-30 มีทักษะในการเขียนโปรแกรมในเบื้องต้น
TH-Java sure-30-x-30 มีทักษะในการแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างเขียนโปรแกรม
TH-Java sure-30-x-30 ได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานจริง
TH-Java sure-30-x-30 เข้าใจภาพรวมของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java
TH-Java sure-30-x-30 ออกแบบหน้าจอโปรแกรมได้อย่างสวยงาม (UI/UX)
TH-Java sure-30-x-30 เข้าใจการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ MVC 
TH-Java sure-30-x-30 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้งานจริงได้
TH-Java sure-30-x-30 นำความรู้ไปศึกษาต่อยอดได้ด้วยตัวเอง

 

TH JAVA JAVA GUI MVC

 

"It is never too late to be what you might have been."

(ไม่มีคำว่าสายเกินไป ในสิ่งที่คุณอยากเป็น) By George Eliot

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ