#7 การสร้างแพ็กเกจ

“แพ็กเกจ” (package) เปรียบเสมือนโฟลเดอร์ ที่เราใช้เก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การตั้งชื่อ package เราจะใช้ชื่อ domain ซึ่งไม่ซ้ำกับใครเลยบนโลกใบนี้ โดยเรียงจากด้านหลังมาด้านหน้า เช่น

 

เว็บไซต์ชื่อ: mystou.com

จะได้ชื่อ package ว่า: com.mystou.ชื่อโปรเจ็กต์.ชื่อย่อย.ชื่อย่อย.ฯลฯ

เราจะตั้งชื่อ package ย่อย ลึกลงไปเท่าไหร่ก็ได้ ตามความต้องการ

 

ขั้นตอนการสร้าง Package

1. คลิกขวาที่ Source Packages ไปที่ New เลือก Java Package…

th-java-java-gui-mvc-7-1

ภาพที่ 7-1 แสดงการสร้าง Package

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง package ใหม่ ตั้งชื่อ package ว่า com.mystou.helloworld และคลิกที่ปุ่ม Finish

th-java-java-gui-mvc-7-2

ภาพที่ 7-2 แสดงการตั้งชื่อ Package

 

เราจะได้ package ชื่อ com.mystou.helloworld ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-7-3

ภาพที่ 7-3 แสดง Package ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

 

ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 7-4

th-java-java-gui-mvc-7-4

ภาพที่ 7-4 อธิบายความหมายของชื่อ Package

 

ในตอนต่อไป เราจะสร้างไฟล์ Main.java กันค่ะ  😛 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ