#6 การสร้างโปรเจ็กต์

ในการเขียนโปรแกรมนั้น เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจ็กต์ขึ้นมา เพื่อใช้เก็บไฟล์ต่างๆ ทั้งหมดของโปรแกรม

 

โปรเจ็กต์คืออะไร?

โปรเจ็กต์ (project) คือที่เก็บไฟล์ทั้งหมดที่มี ภายในโปรเจ็กต์อาจจะประกอบไปด้วยแพ็กเกจหลายๆ แพ็กเกจ และภายในแพ็กเกจอาจจะประกอบไปด้วยไฟล์หลายๆ ไฟล์ อยู่ภายใน เช่น ไฟล์นามสกุล .java หรือไฟล์รูปภาพ เป็นต้น

th-java-java-gui-mvc-6-1

ภาพที่ 6-1 องค์ประกอบของโปรเจ็กต์

 

ขั้นตอนสร้างโปรเจ็กต์

1. ไปที่เมนู File เลือก New Project...

th-java-java-gui-mvc-6-2

ภาพที่ 6-2 แสดงการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่

 

2.จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง Project ใหม่ขึ้นมา คลิกเลือก Java และเลือก Java Application จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

th-java-java-gui-mvc-6-3

ภาพที่ 6-3 แสดงการเลือกหมวดหมู่ของโปรเจ็กต์

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง Java Application ให้กำหนดค่าดังต่อไปนี้

th-java-java-gui-mvc-6-4

ภาพที่ 6-4 แสดงการกำหนดรายละเอียดโปรเจ็กต์

 

(1) Project Name: ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ว่า “Hello World”

(2) Project Location: เป็นการกำหนดตำแหน่งที่ใช้เก็บโปรเจ็กต์

คลิกที่ปุ่ม “Browse…” เพื่อเลือกตำแหน่งเก็บโปรเจ็กต์ตามต้องการ

(3) ในส่วนของ Create Main Class ให้เอาเครื่องหมายถูกออก เราจะสร้างคลาส Main เองในภายหลัง

(4) เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “Finish” เราจะได้โปรเจ็กต์ Hello World ขึ้นมา

 

th-java-java-gui-mvc-6-5

ภาพที่ 6-5 แสดงโปรเจ็กต์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

 

ตอนนี้ เราก็สร้างโปรเจ็กต์เสร็จแล้ว ในตอนต่อไปเราจะสร้างแพ็กเกจ (package) กันค่ะ  🙂 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ