#51 การสร้าง Shortcut

เราสามารถนำโปรแกรมของเราไปสร้างเป็น shortcut โดยรูปไอคอนจะไปแสดงที่หน้า desktop เหมือนโปรแกรมอื่นๆทั่วไปได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการสร้าง shortcut

1. คลิกขวาที่ไฟล์ Hello World.exe จากนั้นไปที่ Send to และเลือก Desktop (create shortcut)

th-java-java-gui-mvc-51-1

ภาพที่ 51-1 แสดงการสร้าง shortcut

 

2. มาที่ Desktop จะพบกับโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-51-2

ภาพที่ 51-2 แสดงไฟล์ .exe เป็น shortcut ที่ desktop

 

3. คลิกเข้าไปลบ ข้อความ “– Shortcut” ออก และกด Enter ที่คีย์บอร์ด เพื่อออกจากการแก้ไข

th-java-java-gui-mvc-51-3

ภาพที่ 51-3 แสดงการแก้ไขชื่อ shortcut

 

4. เราจะได้ชื่อโปรแกรม Hello World.exe ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-51-4

ภาพที่ 51-4 แสดงชื่อ shortcut ที่แก้ไขแล้ว

 

5. สามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอน เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้ตามต้องการ

th-java-java-gui-mvc-51-5

ภาพที่ 51-5 แสดงการใช้งานโปรแกรมจากไฟล์ shortcut

 

มาถึงตอนนี้ เราคงจะมองเห็นภาพรวมของการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว วันนี้เราได้สร้างโปรแกรมเล็กๆ ขึ้นมา 1 โปรแกรม มันอาจจะใช้งานได้ไม่กี่อย่าง

 

แต่พรุ่งนี้และวันต่อๆ ไป เราอาจจะเป็นอีกหนึ่งคน ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา ให้คนทั้งโลกใช้งานก็ได้ ใครจะไปรู้! ในตอนต่อไปเราจะไปดูสรุปกันค่ะว่า โปรแกรมของเรามีเบื้องหลังการทำงานอย่างไรบ้าง  😎 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ