#50 การทดสอบไฟล์ .exe

หลังจากได้ไฟล์ .exe มาแล้ว เราจะทดสอบการใช้งานอีกครั้ง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการทดสอบไฟล์ .exe

1. เข้าไปดูตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ .exe เอาไว้ จะพบว่า ไฟล์ Hello World.exe ถูกสร้างไว้แล้ว

th-java-java-gui-mvc-50-1

ภาพที่ 50-1 แสดงข้อมูลในโฟล์เดอร์ dist

 

2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Hello World.exe จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-50-2

ภาพที่ 50-2 แสดงการทำงานของโปรแกรม Hello World.exe

 

3. ลองใช้งานโปรแกรม โดยการพิมพ์ชื่อตัวเองลงไป และคลิกที่ปุ่ม Enter

th-java-java-gui-mvc-50-3

ภาพที่ 50-3 แสดงการทดสอบโปรแกรม

 

4. ลองคลิกที่ปุ่ม Clear ส่วนของผลลัพธ์จะต้องหายไป

th-java-java-gui-mvc-50-4

ภาพที่ 50-4 แสดงการทดสอบโปรแกรม (ต่อ)

 

5. ลองคลิกปุ่ม Enter โดยไม่กรอกข้อความใดๆ จะต้องปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-50-5

ภาพที่ 50-5 แสดงการทดสอบโปรแกรม (ต่อ)

 

th-java-java-gui-mvc-50-6

 

หลังจากทดสอบโปรแกรมจนมั่นใจว่าทำงานได้ 100% แล้ว ในตอนต่อไปเราจะสร้าง shortcut ให้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมนี้ได้จากหน้า Desktop เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆ ไป  😆 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ