#5 ดาวน์โหลดและติดตั้ง NetBeans IDE

การดาวน์โหลดและโปรแกรม NetBeans IDE มีขั้นตอนดังนี้

 

1. คลิก ที่นี่ (หรือดูรายละเอียดที่ภาคผนวก) เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรม NetBeans IDE

 

2. คลิกที่ปุ่ม “Download” และบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย

th-java-java-gui-mvc-5-1

ภาพที่ 5-1 แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรม NetBeans IDE

 

3. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และรอสักครู่

th-java-java-gui-mvc-5-2

ภาพที่ 5-2 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

 

4. จะปรากฏรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม “Next”

th-java-java-gui-mvc-5-3

ภาพที่ 5-3 แสดงหน้าเตรียมติดตั้งโปรแกรม NetBeans IDE

 

5. คลิกยอมรับเงื่อนไขที่หน้า I accept the terms... และคลิกที่ปุ่ม “Next”

th-java-java-gui-mvc-5-4

ภาพที่ 5-4 แสดงหน้ายอมรับเงื่อนไข

 

6. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรม คลิก “Next”

th-java-java-gui-mvc-5-5

ภาพที่ 5-5 แสดงหน้ากำหนดตำแหน่งติดตั้งโปรแกรม

 

7. คลิก “Inatall” เพื่อติดตั้งโปรแกรม

th-java-java-gui-mvc-5-6

ภาพที่ 5-6 แสดงหน้าติดตั้งโปรแกรม

 

8. รอให้โปรแกรมติดตั้งจนเสร็จ 100%

th-java-java-gui-mvc-5-7

ภาพที่ 5-7 แสดงหน้ากำลังติดตั้งโปรแกรม

 

9. คลิกที่ปุ่ม “Finish”

th-java-java-gui-mvc-5-8

ภาพที่ 5-8 แสดงการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

 

10. เราจะได้ไอคอนโปรแกรม NetBeans IDE ขึ้นมาที่หน้า Desktop

th-java-java-gui-mvc-5-9

ภาพที่ 5-9 แสดงไอคอนโปรแกรม

 

เปิดโปรแกรมขึ้นมารอเลยนะคะ ในตอนต่อไปเราจะสร้างโปรเจ็กต์กันค่ะ  😀 

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ