#49 การสร้างไฟล์ .exe

เราสามารถสร้างไฟล์ .exe ได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนการการกำหนดค่าเบื้องต้น

1. คลิกที่รูปโฟลเดอร์สีน้ำเงินหลัง Output file

th-java-java-gui-mvc-49-1

ภาพที่ 49-1 แสดงการคลิกที่รูปโฟลเดอร์สีน้ำเงิน

 

2. เลือกตำแหน่ง ที่เราจะใช้ในการจัดเก็บไฟล์ .exe ที่จะสร้างขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-49-2

ภาพที่ 49-2 แสดงการเลือกตำแหน่งเก็บไฟล์ .exe ที่กำลังจะสร้าง

 

3. ตั้งชื่อไฟล์ .exe ที่จะสร้างว่า Hello World.exe (หรือตั้งตามต้องการ แต่ต้องมีนามสกุล .exe เสมอ)

th-java-java-gui-mvc-49-3

ภาพที่ 49-3 แสดงการตั้งชื่อไฟล์ .exe

 

4. คลิกปุ่ม Save

th-java-java-gui-mvc-49-4

ภาพที่ 49-4 แสดงการบันทึกข้อมูล

 

5. จะปรากฏเส้นทางตำแหน่งเก็บไฟล์ .exe ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-49-5

ภาพที่ 49-5 แสดงที่ตั้งไฟล์ .exe ที่กำลังจะสร้าง

 

6. คลิกรูปโฟล์เดอร์สีฟ้าหลัง Jar: เราจะไปเลือกไฟล์ .jar ที่จะแปลงเป็นไฟล์ .exe ซึ่งก็คือไฟล์ Hello_World.jar ที่เราเตรียมไว้แล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open

th-java-java-gui-mvc-49-6

ภาพที่ 49-6 แสดงการเลือกไฟล์ .jar

 

7. เราจะได้ตำแหน่งไฟล์ .jar ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-49-7

ภาพที่ 49-7 แสดงที่ตั้งไฟล์ .jar

 

8. คลิกรูปโฟล์เดอร์สีฟ้าหลัง icon เราจะไปเลือกไฟล์ icon.ico มาเป็นรูปโปรแกรม

th-java-java-gui-mvc-49-8

ภาพที่ 49-8 แสดงการกำหนดไฟล์ Icon

 

9. เลือกไฟล์ icon.ico ที่เตรียมไว้ และคลิก Open

th-java-java-gui-mvc-49-9

ภาพที่ 49-9 แสดงการเลือกไฟล์ icon.ico

 

10. เราจะได้เส้นทางตำแหน่งไฟล์ icon.ico มา

th-java-java-gui-mvc-49-10

ภาพที่ 49-10 แสดงที่ตั้งไฟล์ icon.ico

 

ภาษา Java จะ run บน JRE ซึ่งย่อมาจาก Java Runtime Environment เป็นสภาพแวดล้อมในการ Run โปรแกรม เราจะต้องกำหนดเวอร์ชั่นต่ำสุดที่ใช้ในการ Run โปรแกรมของเรา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนการเซ็ตเวอร์ชั่น JRE

1. คลิกที่แถบ JRE ดัง ภาพที่ 49-11

th-java-java-gui-mvc-49-11

ภาพที่ 49-11 แสดงการตั้งค่า version JRE

 

2. ที่ Min JRE version กำหนดค่าเป็น 1.6.0

th-java-java-gui-mvc-49-12

ภาพที่ 49-12 แสดงการตั้งค่า version JRE (ต่อ)

 

หลังจากกำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้ว เราจะสร้างไฟล์ .exe ตามขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนการสร้างไฟล์ .exe

1. คลิกที่รูปสัญลักษณ์ Build wrapper ด้านบน

th-java-java-gui-mvc-49-13

ภาพที่ 49-13 แสดงการคลิกที่ Build wrapper

 

2. จะปรากฏหน้าให้สร้างไฟล์ config

th-java-java-gui-mvc-49-14

ภาพที่ 49-14 แสดงหน้าจอสร้างไฟล์ config

 

3. ตั้งชื่อไฟล์ว่า config-launch4j และคลิกที่ปุ่ม Save

th-java-java-gui-mvc-49-15

ภาพที่ 49-15 แสดงการตั้งชื่อไฟล์ config

 

4. มองลงมาดูส่วนของ Log ด้านล่าง โปรแกรมจะแจ้งว่า สร้างไฟล์ Hello World.exe เสร็จแล้ว ตำแหน่งไฟล์อยู่ตามเส้นทางในโฟลเดอร์ Output ที่เรากำหนดค่าเอาไว้ในตอนแรก

th-java-java-gui-mvc-49-16

ภาพที่ 49-16 แสดงผลลัพธ์การสร้างไฟล์ .exe

 

5. เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Launch4j ได้เลยค่ะ

 

ในตอนต่อไป เราจะทดสอบไฟล์ .exe พร้อมกันนะคะ  🙂 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ