#47 การเตรียมโปรแกรมสร้างไฟล .exe (Launch4j)

โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์ .exe มีให้เลือกใช้หลายโปรแกรม ในโปรเจ็กต์นี้เราจะใช้โปรแกรมชื่อ Launch4j สามารถคลิกดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี้ จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Launch4j

1. คลิกที่ Download

th-java-java-gui-mvc-47-1

ภาพที่ 47-1 แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรม Launch4j

 

2. คลิกปุ่ม Save เก็บไฟล์ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

th-java-java-gui-mvc-47-2

ภาพที่ 47-2 แสดงการบันทึกโปรแกรม

 

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้ว ในหัวข้อต่อไปเราจะติดตั้งโปรแกรมกันค่ะ

 

 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Launch4j

1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

th-java-java-gui-mvc-47-3

ภาพที่ 47-3 แสดงการคลิกไฟล์เพื่อติดตั้งโปรแกรม

 

2. คลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

th-java-java-gui-mvc-47-4

ภาพที่ 47-4 แสดงหน้าจอ Setup โปรแกรม

 

3. คลิกที่ I Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไข

th-java-java-gui-mvc-47-5

ภาพที่ 47-5 แสดงการยอมรับเงื่อนไขของโปรแกรม

 

4. คลิก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

th-java-java-gui-mvc-47-6

ภาพที่ 47-6 แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรม

 

5. โปรแกรมเริ่มต้นการติดตั้ง

th-java-java-gui-mvc-47-7

ภาพที่ 47-7 แสดงการติดตั้งโปรแกรม

 

6. คลิก Finish เป็นการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

th-java-java-gui-mvc-47-8

ภาพที่ 47-8 แสดงการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

 

7. และโปรแกรมจะเปิดหน้าจอแรกขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-47-9

ภาพที่ 47-9 แสดงหน้าจอแรกของโปรแกรมหลังจากติดตั้ง

 

ในตอนต่อไปเราจะเตรียมไฟล์ .ico เพื่อใช้ทำเป็นรูปภาพไอคอนของโปรแกรมค่ะ  😆 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ