#45 การ Build โปรเจ็กต์

หลังจากสร้างและทดสอบโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการ Build Project ที่สร้างขึ้นมาให้เป็นไฟล์ .jar

 

th-java-java-gui-mvc-45-1

ภาพที่ 45-1 แสดงภาพการ Build โปรเจ็กต์

 

ไฟล์ .jar คือไฟล์บีดอัดโปรเจ็กต์ที่สร้างมาจากภาษา Java มันสามารถ Run ได้กับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี JRE หรือ Java Runtime Environment ที่เป็นสภาพแวดล้อมในการ Run โปรแกรมภาษา Java

 

th-java-java-gui-mvc-45-2

ภาพที่ 45-2 แสดงการทำงานของไฟล์ .exe

 

หลังจากได้ไฟล์ .jar มาแล้ว เราจะนำไปแปลงเป็นไฟล์ .exe เพื่อใช้ Run บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆ ไป ในตอนนี้เราจะ build โปรเจ็กต์กันก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

th-java-java-gui-mvc-45-3

ภาพที่ 45-3 แสดงการแปลงไฟล์ .jar เป็นไฟล์ .exe

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบที่อยู่ของ Project

1. คลิกขวาที่ชื่อโปรเจ็กต์ เลือก Properties ด้านล่างสุด

th-java-java-gui-mvc-45-4

ภาพที่ 45-4 แสดงการตรวจสอบที่อยู่ของโปรเจ็กต์

 

2. จะปรากฏหน้าคุณสมบัติต่างๆ ของโปรเจ็กต์ขึ้นมา ที่ Project Folder จะบอกตำแหน่งที่เก็บโปรเจ็กต์ของเรา

th-java-java-gui-mvc-45-5

ภาพที่ 45-5 แสดงที่ตั้งของโปรเจ็กต์

 

3. คัดลอกที่อยู่ของโปรเจ็กต์มาโดยการไฮไลท์และกดคีย์ลัด Ctrl+C

th-java-java-gui-mvc-45-6

ภาพที่ 45-6 แสดงการไอไลท์ที่อยู่โปรเจ็กต์

 

4. เปิด Folder ใดๆ ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-45-7

ภาพที่ 45-7 แสดงการเปิดหน้าโฟล์เดอร์ใดๆ ขึ้นมา

 

5. วางที่อยู่โปรเจ็กต์ที่คัดลอกมาลงไป

th-java-java-gui-mvc-45-8

ภาพที่ 45-8 แสดงการวางที่อยู่โปรเจ็กต์

 

6. กด Enter เราจะพบกับข้อมูลโปรเจ็กต์ของเรา

th-java-java-gui-mvc-45-9

ภาพที่ 45-9 แสดงผลข้อมูลโปรเจ็กต์

 

จะเห็นว่าตอนนี้โปรเจ็กต์เรามี 3 โฟล์เดอร์ คือ

1. build

2. nbproject

3. src

และ 2 ไฟล์ คือ

1. build.xml

2. manifest.mf

 

หลังจาก Build Project แล้ว เราจะได้โฟล์เดอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมา

 

 

ขั้นตอนการ Build Project

1. มาที่โปรแกรม NetBeans ที่หน้าจอ Project Properties ฝั่งซ้ายมือเลือก Run

th-java-java-gui-mvc-45-10

ภาพที่ 45-10 แสดงการคลิกที่เมนู Run

 

2. มองมาที่ฝั่งขวามือ ตรง Main Class จะต้องชี้ไปที่ไฟล์ Main (ถ้าไม่มีให้กดที่ Browse… เพื่อเลือกไฟล์ที่มีเมธอด main() ในการเริ่มต้นโปรแกรม)

th-java-java-gui-mvc-45-11

ภาพที่ 45-11 แสดงการกำหนด Main Class

 

3. หลังจากตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว ปิดหน้าจอ Project Properties ลงไป

th-java-java-gui-mvc-45-12

ภาพที่ 45-12 แสดงการปิดหน้าจอกำหนดคุณสมบัติ

 

4. คลิกขวาที่ชื่อโปรเจ็กต์ จากนั้นเลือก Clean and Build

th-java-java-gui-mvc-45-13

ภาพที่ 45-13 แสดงการสั่ง Clean and Build โปรเจ็กต์

 

5. ที่ส่วนของ Output จะแจ้งว่าสร้างไฟล์ .jar ให้เราเรียบร้อยแล้ว

th-java-java-gui-mvc-45-14

ภาพที่ 45-14 แสดงผลลัพธ์การ Build โปรเจ็กต์

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์ .jar

1. เข้าไปที่โฟล์เดอร์ที่เก็บโปรเจ็กต์ของเรา จะเห็นว่ามีโฟล์เดอร์ dist เพิ่มเข้ามา

th-java-java-gui-mvc-45-15

ภาพที่ 45-15 แสดงโฟล์เดอร์ dist

 

2. ดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟล์เดอร์ dist

- จะพบกับโฟล์เดอร์ lib ใช้เก็บ Library ที่เราใช้งานในโปรแกรม

- ไฟล์ Hello_World.jar ที่เราจะนำไปสร้างเป็นไฟล์ .exe

- และไฟล์ README.TXT เป็นรายละเอียดการ Build โปรแกรม สามารถคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลภายในได้

th-java-java-gui-mvc-45-16

ภาพที่ 45-16 แสดงข้อมูลภายในโฟล์เดอร์ dist

 

3. ดับเบิลคลิกที่ Hello_World.jar จะเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยไม่ได้ Run ผ่านโปรแกรม NetBeans IDE

th-java-java-gui-mvc-45-17

ภาพที่ 45-17 แสดงการ Run โปรแกรมผ่านไฟล์ .jar

 

หลังจากที่ Build โปรเจ็กต์เสร็จแล้ว เราสามารถปิดโปรเจ็กต์นี้ออกจากโปรแกรม NetBeans ได้ เพื่อให้การใช้งานโปรแกรม NetBeans ดูสะอาดตามากขึ้น โดยเปิดเอาไว้เฉพาะโปรเจ็กต์ที่กำลังพัฒนาอยู่เท่านั้น

 

ในตอนต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปิด-เปิด โปรเจ็กต์กันค่ะ  😆 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ