#43 การวางแผนควบคุมปุ่ม Clear

เมื่อปุ่ม Clear ถูกคลิก จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 

th-java-java-gui-mvc-43-1

ภาพที่ 43-1 แสดงผลหน้าจอโปรแกรม

 

1. ล้างค่าข้อมูลใน Text Field

2. ล้างค่าข้อมูลที่ Label แสดงผลลัพธ์

 

จะเห็นว่าการทำงานของปุ่ม Clear ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ในตอนต่อไปเราจะเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานตามที่เราได้วางแผนเอาไว้ค่ะ  😆 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ