#41 การล้างค่าใน Text Field

หลังจากนำค่าใน Text Field ไปใช้งานแล้ว เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน หรือการกรอกข้อความต่อไป เราควรจะลบข้อมูลที่ค้างอยู่ใน Text Field ทันที ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วยการเรียกใช้เมธอด setText(…) และส่งค่าว่างไปให้ ตามขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการล้างค่าใน Text Field

1. มาที่ไฟล์ Controller.java ในบล๊อก if ของปุ่ม Enter เพิ่มคำสั่งล้างค่าข้อความใน Text Field ลงไป โดยการใช้ออบเจ็กต์ เรียกใช้เมธอด getTxtName()

th-java-java-gui-mvc-41-1

ภาพที่ 41-1 แสดงการเรียกใช้เมธอดส่วนของ View

 

2. จากนั้น เรียกใช้เมธอด setText(…) และส่งค่าว่างไปให้

th-java-java-gui-mvc-41-2

ภาพที่ 41-2 แสดงการล้างค่าให้ Text Field

 

3. กด F6 เพื่อ Run โปรเจ็กต์ กรอกคำว่า Java ลงไป

th-java-java-gui-mvc-41-4

ภาพที่ 41-3 แสดงการกรอกชื่อลงใน Text Field

 

4. คลิกปุ่ม Enter คราวนี้จะเห็นว่า ข้อความใน Text Field หายไปแล้ว

th-java-java-gui-mvc-41-5

ภาพที่ 41-4 แสดงค่าใน Text Field ถูกลบทันทีเมื่อคลิกปุ่ม Enter

 

ในตอนต่อไป เราจะเขียนโค้ดเพื่อสร้างหน้าจอแจ้งเตือนผู้ใช้งานกันค่ะ  😛 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ