#39 การสร้าง Setter

ตอนนี้ออบเจ็กต์ m เก็บข้อมูล name เอาไว้แล้ว เราจะส่ง ออบเจ็กต์ m ไปให้ส่วนของ View นำค่าไปใช้งาน ดังนั้นเราจะต้องสร้างเมธอด Setter ที่รับค่าชนิด Model เอาไว้ในส่วนของ View ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการสร้างเมธอด Setter

1. เปิดไฟล์ View.java ขึ้นมา คลิกที่ Source เพื่อเข้าสู่มุมมองของโค้ด จากนั้นหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างเมธอด Setter

th-java-java-gui-mvc-39-1

ภาพที่ 39-1 เตรียมเขียนโค้ด

 

2. กดคีย์ลัด Alt+Insert และเลือก Setter...

th-java-java-gui-mvc-39-2

ภาพที่ 39-2 แสดงการสร้าง Setter

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างเมธอด Setters ให้ติ๊กถูกที่หน้า lblResult : Jlabel และคลิกที่ Generate

th-java-java-gui-mvc-39-3

ภาพที่ 39-3 แสดงหน้าจอสร้าง Setter

 

4. เราจะได้เมธอดแบบ Setter ขึ้นมา แต่เป็นการรับข้อมูลชนิด JLabel

th-java-java-gui-mvc-39-4

ภาพที่ 39-4 แสดงโค้ดที่สร้างขึ้นมา

 

5. เราจะแก้ไขให้เมธอดให้รับข้อมูลชนิด Model เข้ามาทำงานในเมธอดแทน

th-java-java-gui-mvc-39-5

ภาพที่ 39-5 แสดงการเปลี่ยนชนิดการรับค่า

 

6. กด Ctrl+Shift+I เพื่อนำเข้าไฟล์ Model ที่อยู่ต่าง package มาใช้งาน เส้นสีแดงใต้ Model จะหายไป

th-java-java-gui-mvc-39-6

ภาพที่ 39-6 แสดงการ import ไฟล์เข้ามาใช้งาน

 

7. แก้ไขโค้ดให้เซ็ตค่าให้ตัวแปร lblResult ผ่านทางเมธอด setText() และดึงค่า name จากออบเจ็กต์ m มากำหนดค่าให้กับตัวแปร ดังภาพที่ 39-7

th-java-java-gui-mvc-39-7

ภาพที่ 39-7 แสดงการดึงค่าที่รับเข้ามาไปกำหนดค่าให้ส่วนของ View

 

ในตอนต่อไปเราจะส่งออบเจ็กต์จาก Model ไปให้ส่วนของ View ค่ะ  😉 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ