#38 การดึงค่าจาก Text Field

Text Field” คือช่องรับข้อมูลจากผู้ใช้ เราจะดึงค่าข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาตรวจสอบในโปรแกรมของเราซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการดึงค่าจาก Text Field

1. คำสั่งในการดึงค่าจาก Text Field คือ getText() ให้ใช้ตัวแปร เรียกใช้เมธอด getTxtName() และเรียกใช้เมธอด getText() เพื่อดึงค่าจาก Text Field

th-java-java-gui-mvc-38-1

ภาพที่ 38-1 แสดงคำสั่งดึงค่าจาก Text Field

 

2. ประกาศตัวแปรชนิด String ตั้งชื่อว่า name มารับค่าที่ดึงมาจาก Text Field

th-java-java-gui-mvc-38-2

ภาพที่ 38-2 แสดงการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร name

 

3. สั่งแสดงผลค่าที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา

th-java-java-gui-mvc-38-3

ภาพที่ 38-3 แสดงคำสั่งแสดงผลค่าที่เก็บในตัวแปร name

 

4. กดคีย์ลัด F6 เพื่อสั่ง Run โปรเจ็กต์ พิมพ์คำว่า World ลงไป และคลิกที่ปุ่ม Enter

th-java-java-gui-mvc-38-4

ภาพที่ 38-4 แสดงการคลิกปุ่ม Enter

 

จะเห็นว่าตอนนี้ โปรแกรมของเราดึงค่าจาก Text Field มาแสดงผลที่ส่วนของ Output ของ NetBeans ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไป เราจะนำค่าที่ดึงมาไปตรวจสอบค่ะ

 

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

1. คอมเมนต์คำสั่งแสดงผลตัวแปร name เอาไว้

th-java-java-gui-mvc-38-5

ภาพที่ 38-5 แสดงการคอมเมนต์โค้ด

 

2. ใช้คำสั่ง if ตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้า name ไม่เท่ากับค่าว่าง

th-java-java-gui-mvc-38-6

ภาพที่ 38-6 แสดงการเขียนโค้ดเงื่อนไข

 

3. ให้นำค่า name ไปเซ็ตให้ออบเจ็กต์ m

th-java-java-gui-mvc-38-7

ภาพที่ 38-7 แสดงการส่งค่า name ให้ส่วนของ Model

 

ตอนนี้เราสามารถดึงค่าจาก Text Field มาเก็บในส่วนของ Model ได้แล้ว ในตอนต่อไปเราจะสร้างเมธอด Setter กันค่ะ  😆 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ