#37 การวางแผนควบคุมปุ่ม Enter

เราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนขั้นตอนการทำงานของปุ่ม Enter เมื่อปุ่ม Enter ถูกคลิก จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 

th-java-java-gui-mvc-37-1

ภาพที่ 37-1 แสดงหน้าจอโปรแกรม

 

1. ดึงข้อมูลจาก Text Field

2. ตรวจสอบค่าที่ดึงมา

ถ้ามีค่าให้นำข้อมูลนั้นไปเก็บในออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนของ Model

จากนั้นส่งออบเจ็กต์ของ Model ไปให้ส่วนของ View นำค่าไปใช้งาน

และล้างค่าข้อมูลใน Text Field

 

ถ้าไม่มีค่าข้อมูล ให้แสดงกล่องข้อความแจ้งผู้ใช้ให้กรอกชื่อเข้ามา

 

เราจะเขียนโค้ดทั้งหมดเอาไว้ในบล๊อก if ของปุ่ม Enter ให้คอมเมนต์คำสั่งเดิมเอาไว้ และเลื่อนคอร์เซอร์ลงไป เพื่อเตรียมเขียนคำสั่งใหม่ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-37-2

ภาพที่ 37-2 แสดงการเตรียมเขียนโค้ด

 

ในตอนต่อไปเราจะเขียนโค้ดเพื่อดึงค่าจาก Text Field มาตรวจสอบค่ะ  😛 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ