#32 การประกาศตัวแปรใน Controller

เราจะประกาศตัวแปร ที่ต้องใช้งานร่วมกันในทุกๆ เมธอดเอาไว้ระดับคลาส หรือประกาศเอาไว้นอกเมธอด เพื่อให้ทุกๆ เมธอดสามารถเรียกใช้งานตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันได้

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างคลาส Controller ขึ้นมาคือ เราจะใช้มันควบคุมขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยการเรียกใช้ Model และ View ให้ทำงานร่วมกัน ดังนั้นเราจะประกาศตัวแปรชนิด Model และ View ไว้ในระดับคลาส ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนการประกาศตัวแปร

1. ประกาศตัวแปร m และ v ซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็น Model และ View ตามลำดับ จากนั้นกำหนดการเข้าถึงเป็นแบบ private

th-java-java-gui-mvc-32-1

ภาพที่ 32-1 แสดงการประกาศตัวแปร

 

2. กดคีย์ลัด Ctrl+Shift+I เพื่อนำเข้าไฟล์ที่อยู่ต่าง package มาใช้งาน จะปรากฏหน้าจอ Fix All Imports ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-32-2

ภาพที่ 32-2 แสดงการ import คลาส

 

3. กด Enter ที่คีย์บอร์ด (หรือคลิกปุ่ม OK) โปรแกรม NetBeans จะเขียนโค้ดการ import คลาส Model และ View ให้เราด้านบน

th-java-java-gui-mvc-32-3

ภาพที่ 32-3 แสดงโค้ดคำสั่ง import

 

4. ตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมา มีความหมายดัง ภาพที่ 32-4

th-java-java-gui-mvc-32-4

ภาพที่ 32-4 แสดงการอธิบายคำสั่งประกาศตัวแปร

 

ในตอนต่อไปเราจะสร้าง Constructor เพื่อใช้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์กันค่ะ  🙂 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ