#31 การสร้างคลาส Controller

คอนโทรเลอร์ (Controller) คือส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ซึ่งจะเรียกใช้งานส่วนของ Model และ View ให้ทำงานร่วมกัน จนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 

th-java-java-gui-mvc-31-1

ภาพที่ 31-1 แสดงการทำงานของ MVC

 

 

ขั้นตอนการสร้างPackage ใช้เก็บคลาส Controller

1. คลิกขวาที่ package ที่ลงท้ายด้วยชื่อโปรเจ็กต์ (helloworld) จากนั้นไปที่ New และเลือก Java Package...

th-java-java-gui-mvc-31-2

ภาพที่ 31-2 แสดงการสร้าง Package

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง package ใหม่

ภาพที่ 31-3 แสดงหน้าจอตั้งชื่อ Package

 

3. พิมพ์ตัว c ลงไป แทนที่คำว่า newpackage (c ย่อมาจาก Controller)

th-java-java-gui-mvc-31-4

ภาพที่ 31-4 แสดงการตั้งชื่อ Package

 

4. จากนั้นกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เราจะได้ package ใหม่ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-31-5

ภาพที่ 31-5 แสดง Package ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

 

5. ซึ่งมีความหมายดัง ภาพที่ 31-6

th-java-java-gui-mvc-31-6

ภาพที่ 31-6 แสดงการอธิบายชื่อ Package

 

 

ขั้นตอนการสร้างคลาสController

1. คลิกขวาที่ package ที่ลงท้ายด้วยตัว จากนั้นไปที่ New และเลือก Java Class...

th-java-java-gui-mvc-31-7

ภาพที่ 31-7 แสดงการสร้างคลาสใหม่

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างคลาสใหม่ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-31-8

ภาพที่ 31-8 แสดงหน้าจอตั้งชื่อคลาส

 

3. ตั้งชื่อว่า Controller

th-java-java-gui-mvc-31-9

ภาพที่ 31-9 แสดงการตั้งชื่อคลาส

 

4. กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เราจะได้คลาส Controller.java ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-31-10

ภาพที่ 31-10 แสดงคลาสใหม่ที่สร้างขึ้นมา

 

5. ในเบื้องต้นจะมีโค้ดดัง ภาพที่ 31-1

th-java-java-gui-mvc-31-11

ภาพที่ 31-11 แสดงการอธิบายโค้ดในเบื้องต้น

 

ในตอนต่อไปเราจะประกาศตัวแปรไว้ใช้งานในคลาส Controller กันค่ะ  😀 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ