#30 การย้ายเมธอด Main

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Java โดยปกติใน 1 แอพพลิเคชั่น หรือ 1 โปรแกรม เราจะกำหนดให้มีเมธอด main() ที่ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเพียงจุดเดียวเท่านั้น

 

th-java-java-gui-mvc-30-1

ภาพที่ 30-1 แสดงไฟล์ที่มีเมธอด main() อยู่ภายใน

 

จะสังเกตุเห็นว่า ตอนนี้เรามีเมธอด main() 2 จุดคือ

1. ไฟล์ Main.java

2. ไฟล์ View.java

 

ทุกครั้งที่สร้างไฟล์ชนิด JFrame Form ขึ้นมา NetBeans จะสร้างเมธอด main() มาให้เราโดยอัตโนมัติ เราจะย้ายเมธอด main() ที่อยู่ในไฟล์ View.java ไปไว้ที่ไฟล์ Main.java เพื่อใช้ไฟล์นี้เป็นไฟล์ในการเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเพียงจุดเดียวเท่านั้น

 

 

ขั้นตอนการย้ายเมธอด main()

1. คลิกที่ Source เพื่อเข้าสู่มุมมองของโค้ดที่อยู่เบื้องหลังของหน้าจอ และเลื่อนหาเมธอด main()

th-java-java-gui-mvc-30-2

ภาพที่ 30-2 แสดงหน้าจอในมุมมองโค้ด

 

2. ไฮไลท์พื้นที่ของเมธอด main() ทั้งหมด

th-java-java-gui-mvc-30-3

ภาพที่ 30-3 แสดงการไฮไลท์เมธอด main()

 

3. คลิกขวา เลือก Cut หรือกดคีย์ลัด Ctrl+X เพื่อตัดโค้ดที่ไฮไลท์มา

th-java-java-gui-mvc-30-4

ภาพที่ 30-4 แสดงการตัดโค้ดเมธอด main()

 

4. ไปที่ไฟล์ Main.java ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมา จากนั้นไฮไลท์พื้นที่เมธอด main() เดิมไว้

th-java-java-gui-mvc-30-5

ภาพที่ 30-5 แสดงการไฮไลท์เมธอด main() ในไฟล์ Main.java

 

5. คลิกขวาและเลือก Paste หรือกด Ctrl+V เพื่อวางโค้ดทับลงไป

th-java-java-gui-mvc-30-6

ภาพที่ 30-6 แสดงการวางโค้ดที่ตัดมา

 

6. จะปรากฏหน้าจอ Import Classes คลิกปุ่ม OK เพื่อนำเข้าคลาสที่อยู่ต่าง package มาใช้งาน

th-java-java-gui-mvc-30-7

ภาพที่ 30-7 แสดงการ import คลาสที่อยู่ต่าง package มาใช้งาน

 

7. ที่ไฟล์ Main.java ตอนนี้ก็มีโค้ดที่ใช้ในการ Run เพื่อเปิดหน้าจอ View ขึ้นมาแล้ว

th-java-java-gui-mvc-30-8

ภาพที่ 30-8 แสดงโค้ดที่สั่งสร้างออบเจ็กต์จากคลาส View

 

 

ขั้นตอนการทดสอบ Run File

1. เมื่อคลิกขวาที่ไฟล์ Main.java และเลือก Run File

th-java-java-gui-mvc-30-9

ภาพที่ 30-9 แสดงการสั่ง Run File

 

2. หน้าจอโปรแกรมก็จะปรากฏขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-30-10

ภาพที่ 30-10 แสดงหน้าจอโปรแกรม

 

3. สังเกตที่แถบ Project ตอนนี้สัญลักษณ์ของไฟล์ที่สามารถ Run ได้ หรือสามเหลี่ยมสีเขียว เหลืออยู่ที่ไฟล์ Main.java เพียงไฟล์เดียวแล้ว

th-java-java-gui-mvc-30-11

ภาพที่ 30-11 แสดงไฟล์ที่มีเมธอด main() อยู่ภายใน

 

การสร้างไฟล์ในส่วนของ v หรือ View ก็จบลงเพียงเท่านี้ ในตอนต่อไปเราจะสร้างคลาส Controller ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Model และ View แล้วพบกันค่ะ  😎 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ