#29 การลบข้อความใน Text Field และบน Label

หลังจากออกแบบหน้าจอทุกอย่างเรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้ว เราจะลบข้อความส่วนที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการลบข้อความใน Text Field

1. คลิกที่ Design เพื่อเข้าสู่มุมมองของการออกแบบ

th-java-java-gui-mvc-29-1

ภาพที่ 29-1 แสดงหน้าจอโปรแกรมในมุมมอง Design

 

2. คลิกขวาที่ Text Field และเลือก Edit Text

th-java-java-gui-mvc-29-2

ภาพที่ 29-2 แสดงการแก้ไขข้อความ

 

3. จะปรากฏการไฮไลท์บนข้อความ jTxetField1

th-java-java-gui-mvc-29-3

ภาพที่ 29-3 แสดงการไฮไลท์ข้อความ

 

4. กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด เพื่อลบข้อความทิ้งไป จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อออกจากการแก้ไขข้อความ

th-java-java-gui-mvc-29-4

ภาพที่ 29-4 แสดงการลบข้อความออกจาก Text Field

 

 

ขั้นตอนการลบข้อความบน Label

1. คลิกขวาที่ Label ของการแสดงผล และเลือก Edit Text

th-java-java-gui-mvc-29-5

ภาพที่ 29-5 แสดงการแก้ไขข้อความบน Label

 

2. จะปรากฏการไฮไลท์บนข้อความ jLabel3

th-java-java-gui-mvc-29-6

ภาพที่ 29-6 แสดงการไฮไลท์ข้อความบน Label

 

4. กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด เพื่อลบข้อความทิ้งไป จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อออกจากการแก้ไขข้อความ

th-java-java-gui-mvc-29-7

ภาพที่ 29-7 แสดงการลบข้อความออกจาก Label

 

 

ทดสอบโปรแกรม

1. คลิกขาวที่ไฟล์ View.java เลือก Run File

th-java-java-gui-mvc-29-8

ภาพที่ 29-8 แสดงการ Run File

 

2. เราจะได้ผลลัพธ์หน้าจอโปรแกรมขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-29-9

ภาพที่ 29-9 แสดงหน้าจอโปรแกรม

 

ตอนนี้หน้าจอโปรแกรมพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว เราจะย้ายเมธอด main() ที่อยู่ในไฟล์ View.java  ไปไว้ที่ไฟล์ Mian.java ในตอนต่อไปค่ะ  😀 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ