#28 การสร้าง Getter

ในการทำงานกับไฟล์ชนิด JFrame Form หรือไฟล์ View.java จะมี 2 มุมมอง คือ

 

1. มุมมอง Design เราใช้ในการออกแบบและตกแต่งหน้าจอ

th-java-java-gui-mvc-28-1

ภาพที่ 28-1 แสดงหน้าจอโปรแกรมในมุมมอง Design

 

2. มุมมอง Source ใช้ในการเขียนโค้ดต่างๆ ตามต้องการ

th-java-java-gui-mvc-28-2

ภาพที่ 28-2 แสดงหน้าจอโปรแกรมในมุมมอง Source หรือ โค้ด

 

โดยปกติเราจะสลับมุมมองการทำงานไปมา โดยการคลิกที่ Design และ Source

th-java-java-gui-mvc-28-3

ภาพที่ 28-3 แสดงเมนู Source และ Dedign

 

ในหัวข้อต่อไป เราจะสร้าง Getter ในมุมมองของ Source

 

 

ขั้นตอนการสร้าง Getter

1. จากมุมมอง Design ให้คลิกที่ Source เพื่อดูโค้ดภายใน เลื่อนหน้าจอมาจนถึงบรรทัดสุดท้าย จะพบรายการตัวแปรต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอ ดังภาพที่ 28-4

th-java-java-gui-mvc-28-4

ภาพที่ 28-4 แสดงโค้ดรายชื่อตัวแปรต่างๆ

 

2. ตัวแปรทั้งหมดมีการเข้าถึงแบบ private หมายความว่า สามารถเรียกใช้งานได้เฉพาะภายในคลาสของตัวเองเท่านั้น 

หากต้องการใช้งานตัวแปรเหล่านี้จากคลาสอื่น เราจะต้องสร้างเมธอดแบบ Getter ขึ้นมา

มันจะคืนค่าตัวแปรต่างๆ ไปยังตำแหน่งที่เรียกใช้ และเราจะสามารถเรียกใช้งานตัวแปรแบบ private ได้ โดยเรียกผ่านทางเมธอด Getter

th-java-java-gui-mvc-28-5

ภาพที่ 28-5 แสดงการเข้าถึงตัวแปรเป็นแบบ private

 

3. คลิกเข้าไปในไฟล์ View.java และหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างเมธอด Getter

th-java-java-gui-mvc-28-6

ภาพที่ 28-6 แสดงการคลิกหาพื้นที่ว่างเตรียมสร้างเมธอด

 

4. กดคีย์ลัด Alt+Insert และเลือก Getter...

th-java-java-gui-mvc-28-7

ภาพที่ 28-7 แสดงการเลือกเมนู Getter...

 

5. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง Gettet… ติ๊กถูกที่หน้าตัวแปร 4 ตัว คือ btnClear, btnEnter, lblResult และ txtName เสร็จแล้วคลิกที่ Generate

th-java-java-gui-mvc-28-8

ภาพที่ 28-8 แสดงหน้าจอสร้าง Getters

 

6. โปรแกรม NetBeans จะสร้างเมธอด Getter ให้กับตัวแปรทั้ง 4 ตัวที่เราเลือก

th-java-java-gui-mvc-28-9

ภาพที่ 28-9 แสดงโค้ด Getters ที่สร้างขึ้นมา

 

จากโค้ดจะเห็นว่า เมธอด Getter ทำหน้าที่เพียงแค่ return หรือคืนค่าตัวแปรต่างๆ ไปยังตำแหน่งที่ถูกเรียกใช้เท่านั้น

 

ในตอนต่อไป เราจะลบข้อความบน Text Field และข้อความบน Label กันค่ะ  😛 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ