#26 การตกแต่ง Button

หลังจากตกแต่ง Text Field เสร็จแล้ว ตอนนี้เราจะมาตกแต่ง Button บ้าง โดยเราสามารถเอาขอบสีฟ้าออกจาก Button ทั้ง 2 ปุ่มได้พร้อมกัน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

 

ขั้นตอนการตกแต่ง Button

1. คลิกเลือกปุ่ม Enter จากนั้นกด Shift ค้างไว้ และคลิกเลือกปุ่ม Clear

th-java-java-gui-mvc-26-1

ภาพที่ 26-1 แสดงการเลือก Button ทั้ง 2 ออบเจ็กต์

 

2. คลิกขวาเลือก Properties จะปรากฏหน้าจอให้จัดการกับปุ่ม Button ทั้ง 2 ปุ่ม หลังรายการ focusPainted ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออก

th-java-java-gui-mvc-26-2

ภาพที่ 26-2 แสดงการติ๊กถูกที่ focusPainted

 

3. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Close” จากนั้นลองคลิกขวาที่ View.java และสั่ง Run File และคลิกปุ่ม Enter กับปุ่ม Clear ดู จะเห็นว่า ไม่มีเส้นขอบสีฟ้าขึ้นมาแล้ว

th-java-java-gui-mvc-26-3

ภาพที่ 26-3 แสดงการ Run โปรแกรม

 

หลังจากตกแต่งหน้าจอเสร็จแล้ว เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานตัวแปรต่างๆ เราจะตั้งชื่อให้กับองค์ประกอบของหน้าจอ ในตอนต่อไปค่ะ  😎 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ