#24 การกำหนดสีพื้นหลัง Button

Button คือปุ่มที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม เราสามารถกำหนดสีพื้นหลังให้กับปุ่มต่างๆ ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการกำหนดสีพื้นหลัง

1. คลิกขวาที่ Button ด้านบน จากนั้นเลือก Properties

th-java-java-gui-mvc-24-1

ภาพที่ 24-1 แสดงการกำหนดสีพื้นหลังของ Button

 

2. คลิก “...” ที่หลังรายการ background

th-java-java-gui-mvc-24-2

ภาพที่ 24-2 แสดงการคลิกที่ ...

 

3. คลิกที่แถบ RGB และพิมพ์โค้ดสีเป็น B1E7DF จากนั้นกด Enter ที่คีย์บอร์ด จะได้สีเขียวอ่อนขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-24-3

ภาพที่ 24-3 แสดงการกำหนดสีพื้นหลังของ Button

 

4. คลิกที่ปุ่ม OK และคลิกที่ปุ่ม Close เราจะเห็นขอบสีเขียนอ่อนขึ้นมาที่ Button ของ Enter

th-java-java-gui-mvc-24-4

ภาพที่ 24-4 แสดงสีพื้นหลังที่เปลี่ยนไปตามที่กำหนด

 

5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 อีกครั้ง และเปลี่ยนพื้นหลังปุ่ม Clear เป็นสีแดงอ่อน ซึ่งมีโค้ดสีพื้นหลังคือ C10034

th-java-java-gui-mvc-24-5

ภาพที่ 24-5 แสดงโค้ดสีพื้นหลังของ Button

 

6. เมื่อคลิกขวาที่ไฟล์ View.java และสั่ง Run File เราจะได้ผลลัพธ์ปุ่มที่มีสีพื้นหลังตามที่เรากำหนดค่าเอาไว้

th-java-java-gui-mvc-24-6

ภาพที่ 24-6 แสดงการ Run โปรแกรม

 

ในตอนต่อไปเราจะตกแต่ง Text Field กันค่ะ  😀 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ