#23 การกำหนดสีตัวอักษร

การกำหนดสีตัวอักษรเราสามารถกำหนดสีสันต่างๆ ได้ตามต้องการ แต่ต้องคำนึงถึงความสวยงามและใช้สีที่แตกต่างจากสีพื้นหลัง เพื่อให้ตัวอักษรอ่านง่าย ดูสบายตาและน่าใช้งาน

 

ขั้นตอนการกำหนดสีตัวอักษร

1. คลิกขวาที่ Label “กรอกชื่อ:” จากนั้นคลิกที่ Properties

th-java-java-gui-mvc-23-1

ภาพที่ 23-1 แสดงการกำหนดคุณสมบัติสีตัวอักษร

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้จัดการคุณสมบัติต่างๆ ให้คลิก “...” หลัง foreground

th-java-java-gui-mvc-23-2

ภาพที่ 23-2 แสดงการคลิกที่ ...

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้จัดการกับสีตัวอักษร คลิกที่แถบ “RGB” เราจะกรอกโค้ดสีลงไปใน Color Code

th-java-java-gui-mvc-23-3

ภาพที่ 23-3 แสดงการกำหนดสีตัวอักษร

 

4. กรอกโค้ดสี FDB800 ลงไป และกด Enter ที่คีย์บอร์ด จะทำให้ได้สีส้มขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-23-4

ภาพที่ 23-4 แสดงการกำหนดสีตัวอักษร

 

5. คลิกที่ปุ่ม “OK” และคลิกที่ปุ่ม “Close” จะเห็นว่า สีตัวอักษรเปลี่ยนตามที่เราต้องการแล้ว

th-java-java-gui-mvc-23-5

ภาพที่ 23-5 แสดงสีตัวอักษรตามที่กำหนด

 

6. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสีอักษรต่างๆ บนหน้าจอ โดยมีโค้ดสีทั้งหมดดังนี้

th-java-java-gui-mvc-23-6

ภาพที่ 23-6 แสดงโค้ดตัวอักษรบนหน้าจอทั้งหมด

 

ในตอนต่อไปเราจะกำหนดสีพื้นหลังให้กับ Button ค่ะ 😎 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ