#18 การเตรียมหน้าจอ

ตอนนี้เรามีหน้าจอเปล่าๆ ที่สร้างขึ้นมาจากไฟล์ชนิด JFrame Form แล้ว ต่อมาเราจะปรับขนาดหน้าจอให้ตรงตามขนาดที่เราออกแบบเอาไว้ และเพิ่มชื่อให้กับหน้าจอ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 

th-java-java-gui-mvc-18-1

ภาพที่ 18-1 หน้าจอโปรแกรม

 

 

ขั้นตอนการปรับขนาด JFrame และเพิ่มชื่อให้หน้าจอ

1. ปรับขนาด JFrame ให้มีขนาด 400 x 200 พิกเซล์ โดยการไปที่ไฟล์ View.java คลิกขวาบน JFrame และเลือก Properties

th-java-java-gui-mvc-18-2

ภาพที่ 18-2 แสดงการกำหนดคุณสมบัติของ JFrame

 

2. จะปรากฏหน้าจอคุณสมบัติของ JFrame ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-18-3

ภาพที่ 18-3 แสดงหน้าจอกำหนดคุณสมบัติของ JFrame

 

3. คลิกที่เมนูย่อย “Code”

th-java-java-gui-mvc-18-4

ภาพที่ 18-4 แสดงการคลิกที่เมนูย่อย “Code”

 

4. จากนั้นกำหนดค่า 2 รายการดังนี้

4.1 Generate Center ให้ติ๊กถูก เพื่อให้หน้าจอแสดงผลตรงกลาง (จากตอนแรกที่แสดงผลที่มุมบนซ้ายมือ)

4.2 Designer Size กำหนดค่าคือ [400, 200] เท่ากับภาพพื้นหลังที่เราเตรียมเอาไว้

th-java-java-gui-mvc-18-5

ภาพที่ 18-5 แสดงการกำหนดค่าให้กับ JFrame

 

5. จากนั้นให้คลิกที่เมนูย่อย “Properties” จะปรากฏรายการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของ JFrame ในส่วนของ title หรือชื่อของหน้าจอ ให้กรอก title ว่า Hello World

th-java-java-gui-mvc-18-6

ภาพที่ 18-6 แสดงการกำหนด title ของ JFrame

 

6. เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด จะเห็นว่าขนาด JFrame ของเราเปลี่ยนไปตามค่าที่กำหนด

th-java-java-gui-mvc-18-7

ภาพที่ 18-7 แสดงขนาดJFrame ตามที่กำหนด

 

7. ลองคลิกขวาที่ไฟล์ View.java และสั่ง Run File

th-java-java-gui-mvc-18-8

ภาพที่ 18-8 แสดงการสั่ง Run File

 

8. จะได้ผลลัพธ์หน้าจอขนาด 400 x 200 px และมี title ชื่อว่า Hello World

th-java-java-gui-mvc-18-9
ภาพที่ 18-9 แสดงขนาดหน้าจอ และ title ตามที่กำหนด

 

หลังจากปรับขนาด JFrame ได้ตามต้องการ และตั้งชื่อ title แล้ว เราจะนำภาพพื้นหลังมาวางบน JFrame แล้วพบกันในตอนต่อไปค่ะ  😉 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ