#17 การเตรียมภาพพื้นหลัง

พื้นหลัง (background) ของหน้าจอทำมาจากรูปภาพ ขนาด 400 x 200 พิกเซล (สามารถเตรียมรูปภาพพื้นหลังได้ตามต้องการ แต่ต้องมีขนาดเท่ากัน)

 

th-java-java-gui-mvc-17-1

ภาพที่ 17-1 แสดงไฟล์ bg.png

 

 

ขั้นตอนการเตรียมภาพพื้นหลัง

1. ภาพพื้นหลังขนาดตามที่ออกแบบเอาไว้คือ 400 x 200 px คลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ ที่นี่

 

2. สร้าง package เพื่อใช้ในการเก็บรูปภาพโดยเฉพาะ คลิกขวาที่แพ็กเกจ com.mystou.helloworld ไปที่ New จากนั้นเลือก Java Package...

th-java-java-gui-mvc-17-2

ภาพที่ 17-2 แสดงการสร้าง Package

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง package ใหม่ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-17-3

ภาพที่ 17-3 แสดงหน้าตั้งชื่อ Package

 

4. ตั้งชื่อ package ว่า img ซึ่งย่อมาจาก image เราจะใช้แพ็กเกจนี้ เก็บเฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น

th-java-java-gui-mvc-17-4

ภาพที่ 17-4 แสดงการตั้งชื่อ Package

 

5. กด Enter ที่คีย์บอร์ด จะได้ package ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-17-5

ภาพที่ 17-5 แสดง Package ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

 

6. จากนั้นให้ลากไฟล์รูปภาพพื้นหลังที่เตรียมเอาไว้ มาเก็บในแพ็กเกจนี้

th-java-java-gui-mvc-17-6

ภาพที่ 17-6 แสดงการลากภาพพื้นหลังหน้าจอไปไว้ใน Package

 

7. เมื่อคลิกดูภายใน จะพบว่ามีไฟล์รูปภาพพื้นหลังอยู่ภายใต้ package ที่ลงท้ายด้วย img แล้ว

th-java-java-gui-mvc-17-7

ภาพที่ 17-7 แสดงภาพพื้นหลังอยู่ใน Package

 

ในตอนต่อไปเราจะทำการเตรียมหน้าจอกันค่ะ  😎 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ