#14 การใช้งานคลาส Model

เราจะเรียกใช้งานคลาส Model ที่สร้างเอาไว้ ผ่านทางไฟล์ Main.java โดยเขียนโค้ดไว้ภายใต้เมธอด main() ในตอนนี้ คลาส Model หรือ ไฟล์ Model.java เป็นแค่โครงสร้าง (blueprint) เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้จริง

 

การที่เราจะใช้งานคลาส Model ได้นั้น เราจะต้องสร้างออบเจ็กต์ (object) จากคลาส Model ขึ้นมาก่อน

 

 

ขั้นตอนการสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Model

1. ประกาศตัวแปรชนิด Model ตั้งชื่อออบเจ็กต์ว่า m

ค่าเริ่มต้นคือ = new Model() ซึ่งเป็นคำสั่งสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Model

th-java-java-gui-mvc-14-1

ภาพที่ 14-1 แสดงการสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Model

 

2. คลิกที่รูปหลอดไฟ จะปรากฏรายการแก้ปัญหาขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-14-2

ภาพที่ 14-2 แสดงการคลิกที่รูปหลอดไฟ

 

3. คลิกที่ Add import for com.mystou.helloworld.m.Model เพื่อนำเข้าคลาส Model ที่อยู่คนละ package มาใช้งาน

th-java-java-gui-mvc-14-3

ภาพที่ 14-3 แสดงการ import ไฟล์ Model

 

4. เลื่อนขึ้นไปดูด้านบนสุด เราจะเห็นคำสั่ง import ซึ่งเป็นเส้นทางชี้ไปยังที่ตั้งของ คลาส Model

th-java-java-gui-mvc-14-4

ภาพที่ 14-4 แสดงโค้ดคำสั่งการ import

 

อธิบายโค้ด

th-java-java-gui-mvc-14-5

ภาพที่ 14-5 อธิบายชื่อ package

 

โครงสร้างแพ็กเกจ

th-java-java-gui-mvc-14-6

ภาพที่ 14-6 แสดงโครงสร้าง Package

 

 

ขั้นตอนการกำหนดค่าให้ออบเจ็กต์ m

1. จากเดิมที่เราประกาศตัวแปร String name มารับค่าจากคีย์บอร์ดเอาไว้

th-java-java-gui-mvc-14-7

ภาพที่ 14-7 แสดงตัวแปร name รับค่าจากคีย์บอร์ด

 

2. ตอนนี้เราจะนำค่าที่รับเข้ามาจากคีย์บอร์ดไปกำหนดให้กับออบเจ็กต์ m โดยการเรียกใช้เมธอด setName(“ค่าที่จะกำหนดให้”);

th-java-java-gui-mvc-14-8

ภาพที่ 14-8 แสดงการ set ค่า name ให้กับส่วนของ Model

 

3. ซึ่งสามารถเขียนบรรทัดเดียวได้ ดังภาพที่ 14-9

th-java-java-gui-mvc-14-9

ภาพที่ 14-9 แสดงการ set ค่าที่ดึงมาจากคีย์บอร์ดให้ส่วนของ Model

 

4. สุดท้ายเราจะดึงค่า name ในออบเจ็กต์ m มาแสดงผล โดยการเรียกใช้เมธอด getName();

th-java-java-gui-mvc-14-10

ภาพที่ 14-10 แสดงการเรียกใช้เมธอด getName()

 

5. ลองสั่ง run ไฟล์ และกรอกคำว่า Java ลงไป จากนั้นกดปุ่ม Enter

th-java-java-gui-mvc-14-11

ภาพที่ 14-11 แสดงผลลัพธ์

 

จะได้ผลลัพธ์ “Hello ” ตามด้วยค่าที่กรอกลงไป จะเห็นว่าเราได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม แต่คราวนี้เราเก็บค่าข้อมูลเอาไว้ในออบเจ็กต์ที่สร้างมาจากคลาส Model แล้ว

 

หมายความว่า เราสามารถเรียกใช้ หรือส่งออบเจ็กต์ที่เก็บข้อมูลนี้ไปยังตำแหน่งใดๆ ของโปรแกรมก็ได้ ตามที่เราต้องการ ทำให้มีความสะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมอย่างมาก

 

 

ขั้นตอนการใช้งานเมธอด toString()

1. เมธอด toString() ทำหน้าที่คืนค่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในออบเจ็กต์ของตัวเองไปยังตำแหน่งที่ถูกเรียกใช้ เราสามารถเรียกใช้งานเมธอด toString() ได้ โดยการใช้ออบเจ็กต์ mเรียกใช้เมธอด toString() ดังภาพที่ 14-12

th-java-java-gui-mvc-14-12

ภาพที่ 14-12 แสดงการเรียกใช้เมธอด toString()

 

2. เมื่อสั่ง run และกรอก JavaScript ลงไป จะได้ผลลัพธ์ name = JavaScript

th-java-java-gui-mvc-14-13

ภาพที่ 14-13 แสดงผลลัพธ์

 

โดยปกติแล้วการใช้งานคำสั่งในการแสดงผล หรือคำสั่ง System.out.println() นั้น เมธอด toString() จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติ เราเพียงแค่ส่งชื่อออบเจ็กต์ไปให้ก็พอ ถ้าออบเจ็กต์นั้นมีเมธอด toString() อยู่ภายใน มันก็จะถูกเรียกให้ทำงานอัตโนมัติทันที

 

3. ลบคำสั่งการเรียกใช้เมธอด toString() ทิ้งไป เหลือไว้เฉพาะออบเจ็กต์ m

th-java-java-gui-mvc-14-14

ภาพที่ 14-14 แสดงการเรียกใช้เมธอด toString() แบบอัตโนมัติ

 

4. เมื่อสั่ง run และกรอก HTML5 ลงไป จะได้ผลลัพธ์เป็น name = HTML5

th-java-java-gui-mvc-14-15

ภาพที่ 14-15 แสดงผลลัพธ์

 

การสร้าง Model ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบออบเจ็กต์ไว้ใช้ในโปรแกรม จะทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างออบเจ็กต์เป็นไปอย่างง่ายดาย

 

ในตอนต่อไปเราจะเริ่มต้นสร้างหน้าจอโปรแกรม หรือส่วนของ View กันค่ะ  😎 

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ