#13 การสร้างเมธอด toString

เมธอด toString() ใช้ในการตรวจสอบค่าที่เก็บอยู่ในออบเจ็กต์ โดยจะคืนค่าที่อยู่ภายในตัวแปร (variable) ของออบเจ็กต์ (object) กลับไปยังตำแหน่งที่เรียกใช้งาน

 

ขั้นตอนการสร้างเมธอด toString

1. กด Alt+Insert บนพื้นที่ว่าง จะปรากฏรายการเมนูขึ้นมา เลือก toString() โดยการกดลูกศรขึ้น-ลง ที่คีย์บอร์ด และเลือกรายการที่ต้องการโดยการกด Enter

th-java-java-gui-mvc-13-1

ภาพที่ 13-1 แสดงการสร้างเมธอด toString()

 

2. จะพบกับหน้าจอ Generate toString()

th-java-java-gui-mvc-13-2

ภาพที่ 13-2 แสดงหน้าสร้างเมธอด toString()

 

3. กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ดอีกครั้ง เราจะได้เมธอด toString() ขึ้นมาดัง ภาพที่ 13-3

th-java-java-gui-mvc-13-3

ภาพที่ 13-3 แสดงเมธอด toString() ที่สร้างขึ้นมา

 

th-java-java-gui-mvc-13-4

 

ในตอนนี้เราก็สร้างคลาส Model เสร็จแล้ว ในตอนต่อไปเราจะเรียกใช้งานคลาส Model กันค่ะ  😛 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ