#12 การสร้างเมธอด Getter และ Setter

เมธอด Getter ใช้ในการดึงค่าข้อมูลจากตัวแปรมาใช้งาน ส่วนเมธอด Setter ใช้ในการเซ็ตค่าให้กับตัวแปร เราสามารถสร้างเมธอด Getter และ Setterได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการสร้าง Getter & Setter

1. เลื่อนเคอร์เซอร์ลงไป 1 บรรทัด เพื่อเตรียมสร้างเมธอดใหม่

th-java-java-gui-mvc-12-1

ภาพที่ 12-1 แสดงการเตรียมสร้างเมธอด

 

2. กดคีย์ลัด Alt+Insert จะปรากฏรายการเมนูขึ้นมา เลือก Getter and Setter… โดยการใช้ลูกศรขึ้น-ลง ที่คีย์บอร์ด และกด Enter หลังจากเลือกเมนูที่ต้องการแล้ว

th-java-java-gui-mvc-12-2

ภาพที่ 12-2 แสดงการเลือก Getter and Setter...

 

3. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง Getter and Setter ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-12-3

ภาพที่ 12-3 แสดงหน้าสร้างเมธอด Getters and Setters

 

4. ติ๊กถูกที่หน้าตัวแปร name : String และคลิกที่ Generate

th-java-java-gui-mvc-12-4

ภาพที่ 12-4 แสดงการ Generate เมธอด

 

5. เราจะได้เมธอด Getter และ Setter ของตัวแปร name ขึ้นมา โดยโปรแกรม Netbeans ช่วยเขียนโค้ดให้เรา

th-java-java-gui-mvc-12-5

ภาพที่ 12-5 แสดงเมธอด Getter and Setter ที่ถูกสร้างขึ้นมา

 

th-java-java-gui-mvc-12-6

 

ในตอนต่อไปเราจะสร้างเมธอด toString() กันค่ะ  😉 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ