#11 การสร้างคลาส Model

"ข้อมูล (data)" ทุกๆ อย่างที่เรานำเข้ามาประมวลผลในโปรแกรมนั้น จะต้องถูกทำให้อยู่ในรูปแบบ "ออบเจ็กต์" เสมอ โมเดล (Model) คือส่วนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเอาไว้ ในรูปแบบออบเจ็กต์

 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลชื่อ (name) ผ่านหน้าจอโปรแกรมเข้ามา เราจะนำข้อมูลนั้นไปเก็บไว้ในออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่เป็น Model

 

ก่อนสร้างไฟล์ Model เราจะสร้าง package เพื่อใช้เก็บไฟล์ Model ขึ้นมาก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

th-java-java-gui-mvc-11-1

ภาพที่ 11-1 แสดงการเก็บข้อมูลไว้ในส่วนของ Model

 

 

ขั้นตอนการสร้าง Package ใช้เก็บคลาส Model

1. คลิกขวาที่ package แรกที่สร้างขึ้นมา ไปที่ New และเลือก Java Package…

th-java-java-gui-mvc-11-2

ภาพที่ 11-2 แสดงการสร้าง Package

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้าง package ใหม่

th-java-java-gui-mvc-11-3

ภาพที่ 11-3 แสดงหน้าตั้งชื่อ Package

 

3. พิมพ์ตัว m ลงไป แทนที่คำว่า newpackage (m ย่อมาจาก Model)

th-java-java-gui-mvc-11-4

ภาพที่ 11-4 แสดงการตั้งชื่อ Package

 

4. จากนั้นกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด เราจะได้ package ใหม่ ซึ่งลงท้ายด้วยตัว m

th-java-java-gui-mvc-11-5

ภาพที่ 11-5 แสดง Package ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

 

5. ชื่อ package ของเรา มีความหมายดัง ภาพที่ 11-6

th-java-java-gui-mvc-11-6

ภาพที่ 11-6 อธิบายความหมายของชื่อ Package

 

 

ขั้นตอนการสร้างคลาส Model

1. คลิกขวาที่ package ที่ลงท้ายด้วยตัว ไปที่ New และเลือก Java Class...

th-java-java-gui-mvc-11-7

ภาพที่ 11-7 แสดงการสร้างไฟล์ Java Class

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างคลาสใหม่ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-11-8

ภาพที่ 11-8 แสดงหน้าตั้งชื่อคลาส

 

3. ตั้งชื่อคลาสว่า Model

th-java-java-gui-mvc-11-9

ภาพที่ 11-9 แสดงการตั้งชื่อคลาส

 

4. กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เราจะได้คลาส Model.java ขึ้นมา

th-java-java-gui-mvc-11-10

ภาพที่ 11-10 แสดงไฟล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่

 

5. ในเบื้องต้นจะมีโค้ดดัง ภาพที่ 11-11

th-java-java-gui-mvc-11-11

ภาพที่ 11-11 อธิบายโค้ดในเบื้องต้น

 

 

การประกาศตัวแปร

เราจะประกาศตัวแปร name เอาไว้ในคลาส Model มีชนิดข้อมูลเป็น String เพื่อใช้เก็บข้อความยาวๆ และมีการเข้าถึงแบบ private หมายถึงใช้งานได้เฉพาะภายในคลาสของตัวเองเท่านั้น

th-java-java-gui-mvc-11-12

ภาพที่ 11- 12 แสดงการประกาศตัวแปร name

 

ในตอนต่อไปเราจะสร้างเมธอด Getter และ Setter กันค่ะ  😀 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ