พัฒนา Java เชื่อมต่อกับ Database

รายละเอียด

 

"พัฒนา Java เชื่อมต่อกับ Database" หนังสือออนไลน์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าประสบการณ์พื้นฐาน และแนวทางในการ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Java เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (database) เนื้อหามีการอธิบายอย่างละเอียด ทุกคนสามารถเข้าใจได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

 

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร?

TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมภาษา Java เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Database)
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษา SQL
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเข้าใจความหมายของ DAO (Data Access Object)
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการของ MVC (Model-View-Controller)

 

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

TH-Java sure-30-x-30 คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คที่ใช้เขียนโปรแกรม
TH-Java sure-30-x-30 ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในหนังสือฟรีทั้งหมด
TH-Java sure-30-x-30 ความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้
TH-Java sure-30-x-30 เปิดใจกว้างรับแนวคิดใหม่ ๆ

 

กลุ่มเป้าหมายคือใคร?

TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา Java เพื่อเชื่อมต่อกับ Database
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของระบบฐานข้อมูล
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Java โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาทำงาน
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
TH-Java sure-30-x-30 ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming)

 

เรียนจบแล้วได้อะไร?

TH-Java sure-30-x-30 มีทักษะในการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
TH-Java sure-30-x-30 มีทักษะในการแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างเขียนโปรแกรม
TH-Java sure-30-x-30 ได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานจริง
TH-Java sure-30-x-30 เข้าใจภาพรวมของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
TH-Java sure-30-x-30 เข้าใจการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ MVC 
TH-Java sure-30-x-30 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้งานจริงได้ โดยดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล
TH-Java sure-30-x-30 นำความรู้ไปศึกษาต่อยอดได้ด้วยตัวเอง

 

TH-JAVA-JAVA-Connect-Database-Cover

 

"It is never too late to be what you might have been."

(ไม่มีคำว่าสายเกินไป ในสิ่งที่คุณอยากเป็น) By George Eliot

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ