#66 สรุปโปรเจ็กต์ Java Database 5

ในโปรเจ็กต์ Java Database 5 มีโครงสร้างโปรเจ็กต์ในส่วนของ View และ Controller เพิ่มเข้ามา ซึ่งในส่วนของ View นั้นจะมีรูปภาพที่นำมาใช้ตกแต่งหน้าจอด้วย

 

TH-JAVA-JAVA-Connect-Database-66-1

ภาพที่ 66-1 แสดงโครงสร้างโปรเจ็กต์

 

หากมองเป็นรูปภาพเราจะเห็นว่า ส่วนต่างๆ ของโปรแกรมทำงานร่วมกัน ดังภาพที่ 66-2

TH-JAVA-JAVA-Connect-Database-66-2

ภาพที่ 66-2 แสดงภาพรวมการทำงานในส่วนต่างๆ

 

จะเห็นว่าแต่ละไฟล์ในโปรแกรมของเราทำงานร่วมกันในรูปแบบ MVC คลาส BooksControler รับออบเจ็กต์ส่วนของ Model และ View เข้ามาและควบคุมการทำงานให้ทั้ง 2 ส่วนทำงานร่วมกันตามขั้นตอนที่ออกแบบเอาไว้ จนกลายเป็นโปรแกรมออกมาใช้งานได้จริง

 

ส่วนของ Model เราแยก DAO ออกมาเพื่อทำหน้าที่เข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะ เราเขียคำสั่ง SQL ทั้งหมดเอาไว้ในส่วนนี้

 

ระหว่างการเขียนโค้ดเรามีการทดสอบเมธอดต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุกๆ เมธอดใช้งานได้จริง รวมถึงได้ฝึกไล่โค้ดหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะสำคัญ สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 

การพัฒนาโปรแกรมของเราก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถามได้ หรือกลับไปอ่านและเริ่มทำโปรเจ็กต์ใหม่ตั้งแต่โปรเจ็กต์แรกก็ได้ค่ะ การทำซ้ำๆ จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น

 

ในตอนตอนไปเราจะไปสร้างไฟล์ .exe กันแล้วนะคะ แล้วพบกันค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ