#1 ภาพรวมของหนังสือ

ในโปรเจ็กต์นี้ เราจะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานด้านระบบฐานข้อมูล โดยการทำความรู้จักกับฐานข้อมูลว่ามีความเป็นมาอย่างไร จากนั้นก็ลงมือสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง และเพิ่มข้อมูลลงไปในตารางที่สร้างขึ้นมา

 

TH-JAVA JAVA Connect Database 1-1

ภาพที่ 1-1 แสดงภาพการใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin

หลังจากนั้น ในโปรเจ็กต์แรก เราเขียนจะโปรแกรมเชื่อมต่อและจัดการกับข้อมูลแบบง่ายๆ โดยทุกๆ เมธอดจะไม่มีการคืนค่า (return) ใดๆ เมื่อมันถูกเรียกใช้งาน ก็ทำงานบางอย่างภายใต้เมธอดนั้น แล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมา

TH-JAVA JAVA Connect Database 1-2

ภาพที่ 1-2 แสดงการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

 

ต่อมาโปรเจ็กต์ที่ 2 เราจะเริ่มสร้างคลาสที่ทำหน้าที่เป็น Model หรือออบเจ็กต์ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้ประมวลผลในโปรแกรมโดยเฉพาะ และปรับโค้ดให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียกใช้ข้อมูลผ่านออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแทน

TH-JAVA JAVA Connect Database 1-3

ภาพที่ 1-3 แสดงการใช้งานส่วนของโมเดล (model)

 

โปรเจ็กต์ที่ 3 จะเป็นการพัฒนาโค้ดขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการแยกไฟล์ Config ออกมาใช้เก็บค่าการคอนฟิกต่างๆ เและสร้างคลาส DAO ขึ้นมาใช้งาน ซึ่ง DAO ย่อมาจาก Data Access Object เป็นออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่เข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะ ภายใน DAO จะไม่มีเมธอดอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลเลย ซึ่งจะทำให้เราแบ่งการทำงานของโค้ดออกมาเป็นระบบระเบียบมากขึ้น

 

TH-JAVA JAVA Connect Database 1-4

ภาพที่ 1-4 แสดงการใช้งานส่วนของ DAO

 

Note:
โมเดล (model) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบออบเจ็กต์

DAO (Data Access Object) เป็นออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่เข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีคำสั่ง SQL อยู่ภายใน

 

โปรเจ็กต์ที่ 4 จะเป็นทบทวนโค้ดทั้งหมดที่เราได้เขียนไป และทำการพัฒนาโค้ดให้ดียิ่งขึ้น เราจะลดความซ้ำซ้อนของโค้ดลง คำสั่งใดที่มีการใช้งานซ้ำๆ จะถูกตัดออกไปรวมไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานซ้ำได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ เราทำเพียงแค่ส่งค่าที่แตกต่างกันไปให้เมธอดนั้นๆ ทำงานก็พอ

 

TH-JAVA JAVA Connect Database 1-5

ภาพที่ 1-5 แสดงการพัฒนาโค้ดให้ดียิ่งขึ้น

โปรเจ็กต์สุดท้าย โปรเจ็กต์ที่ เราจะสร้างหน้าจอ GUI (Graphical User Interface) ขึ้นมา เพื่อใช้งานโปรแกรมผ่านทางหน้าจอนี้ และสร้างไฟล์ Controller เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม โดยปุ่มต่างๆ บนหน้าจอจะไปเรียกใช้งานเมธอดที่เราเขียนเอาไว้ในโปรเจ็กต์ที่ผ่านมา และแสดงผลลัพธ์ผ่านหน้าจอ GUI

TH-JAVA JAVA Connect Database 1-6

ภาพที่ 1-6 แสดงการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ MVC

ถ้ามองในมุม MVC โปรเจ็กต์ที่ นี้ จะเป็นการเพิ่มการทำงาน 2 ส่วนที่เหลือคือ View และ Controller โดย View คือหน้าจอโปรแกรม และ Controller คือส่วนของการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

ในตอนต่อไป เราจะมาทำความรู้จักกับระบบฐานข้อมูลกันค่ะ แล้วพบกันนะคะ

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ