NetBeans IDE: วิธีการปรับขนาดอักษร

ขนาดของโค้ดในโปรแกรม NetBeans IDE ตามค่าเริ่มต้น อยู่ที่ 13 บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กเกินไป และอ่านลำบาก

 

TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-1

 

ซึ่งเราสามารถเพิ่มขนาดตัวอักษรได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. ไปที่เมนู Tools > Options

TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-2

 

2. คลิกที่ Fonts & Colors

TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-3

 

3. จากนั้นมองที่มาที่ส่วนของ Font

TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-4

 

4. คลิกที่ …

TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-5

 

5. เลือกปรับขนาดอักษรเป็น 18 หรือกรอกขนาดตัวอักษรที่ต้องการในช่องด้านบน เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK

TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-6

 

6. คลิก OK อีกครั้ง จะเห็นว่า ตัวอักษรโค้ดของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว

TH-JAVA-NET-BEANS-IDE-FONT-1-7

 

ถ้ารู้สึกว่าใหญ่เกินไป ให้เข้าไปปรับขนาดใหม่อีกครั้ง โดยลองกรอกขนาดอักษรลดลง จนกว่าจะได้ขนาดอักษรตามความต้องการของเรา 🙂

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ