JavaScript: array ตอนที่ 14 การเพิ่มข้อมูลใน array ด้วย เมธอด concat()

ในการใช้งาน เมธอด concat() ร่วมกับ array จะทำให้เราได้ array ใหม่ โดยทำการเพิ่มข้อมูลลงไปใน array ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะไม่กระทบกับ array เก่า

 

การใช้งาน เมธอด concat ()

ในเบื้องต้น เรามีข้อมูลใน array ดังต่อไปนี้

 

ผลลัพธ์

javascript-array-concat-1

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์

 

เราสามารถเรียกใช้ เมธอด concat() ได้ง่าย ๆ ดังนี้  data.concat();

 

ลองเพิ่มข้อมูลลงไป 2 รายการ คือ มะพร้าว และขนุน ในวงเล็บของ เมธอด concat(‘มะพร้าว’, ‘ขนุน’)

 

 

จากนั้น ประกาศตัวแปรชื่อ newData มารับค่า ข้อมูลใหม่ที่ทำการเพิ่มเข้าไปใน array

 

เรามาดูกันค่ะว่า ข้อมูลใน array ใหม่ ที่ชื่อ newData มีอะไรบ้าง

 

ผลลัพธ์

เราจะได้ข้อมูล array ใหม่ ที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้ว 2 รายการ

javascript-array-concat-2

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์

 

 

คราวนี้ มาดูข้อมูลใน array เก่า กันบ้างค่ะ

 

ผลลัพธ์

ปรากฏว่า ข้อมูลใน array เก่า ก็ยังคงเดิมนะคะ 🙂

javascript-array-concat-3

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์

 

สรุป

การใช้งาน เมธอด concat() เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน array ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ array เก่า

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ